Hopp til hovedinnhold

Har du husket å melde deg på kundeseminar?

Vi ønsker velkommen til lærerike dager ved høstens kundeseminarer.

19.08.2021 / Nyheter

Allerede neste uke starter vi med kundeseminarer og fortsetter ut september. De vil bli gjennomført fysisk og vi har bestilt møtelokaler hvor gjeldende smittevernstiltak kan opprettholdes. Se oversikt over alle kundeseminarene og påmeldingslink her.

Vi har laget et spennende program hvor hovedfokuset vil være disse områdene:

 1. Videre økonomisk utvikling nasjonalt og globalt – når kommer renteoppgangen
  Tom Pehrsen gir status på effektene av korona, gjenåpning av samfunnet og hva slags globale utviklingstrekk som vil bli viktig fremover. Hva slags renteutvikling kan vi forvente i årene fremover?
 2. Rentestrategi og finansrapportering – slik gjør vi det hos oss
  Gjennom praktiske eksempler fra kundene legger vi opp til diskusjoner omkring hva som er fornuftige rentestrategier og en god finansrapportering.
 3. Bli ekspert i bruk av KBNs verktøykasse (KBN Finans og KBN Kundeportal
  Vi fokuserer på områder etter ønsker fra deltagerne for å få bedre nytte av våre verktøy.
 4. Kostra-tall og presentasjon av KBNs kreditmodell for kunden
  Vi presenterer siste utvikling i kostra-tallene for regionen og vil samtidig gi en smakebit på nyutviklet løsning med økonomiske nøkkeltall.

Vi ser frem til å møte dere.

Har du spørsmål?

Kontakt oss