Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Kalkylerente per andre tertial 2021 og anslag for 2022

Det er snart tid for fastsetting av gebyrer. Her finner du våre siste prognoser for kalkylerenten både for 2021 og 2022. 

05.09.2021 / Nyheter

Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler, samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid, og skal beregnes ut fra femårs swaprente pluss 0,5 %. 

Etter store bevegelser i 2020 og en oppgang i første kvartal 2021, har femårsrenten de siste månedene vært relativt stabil. Anslaget fremover, som er basert på forwardkurven, viser at markedet forventer en viss renteoppgang allerede neste år, men at økningen senere flater ut.  

Beregninger av kalkylerenten så langt i 2021 gir en gjennomsnittsrente på 1,75 %. Inkluderer vi forward-kurven for resten av året ender vi på en prognose for hele 2021 på 1,95 %. Anslaget for 2022 er nå 2,25 %, altså en oppgang på 0,30 % sammenlignet med anslaget for 2021. Oppgangen i renten er  mer tydelig om vi sammenligner med anslag fra november 2020 som gav en prognose for 2022 på 1,51 %. Disse anslagene og beregningen kan være nyttige å ha med seg når man skal fastsette gebyrer for 2022.  

 

År 

Kalkylerente 

 

2017 

1,98 

 

2018 

2,37 

 

2019 

2,30 

 

2020 

1,39 

 

2021 

1,95 

Anslag 

2022 

2,25 

Anslag 

2023 

2,44 

Anslag 

2024 

2,57 

Anslag 

2025 

2,67 

Anslag 

 

Forskrift om selvkost  

Forskrift om selvkost trådte i kraft 1. januar 2020. Forskriftens § 5 fastsetter hvordan rentekostnaden og kalkylerenten skal beregnes: «Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten er lik årets gjennomsnittlige 5-årige swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng.». Veileder for selvkost finner du her

Kontakt oss