Hopp til hovedinnhold

Kalkylerenten har stabilisert seg i første tertital

Oppgangen i lange renter har nå flatet ut og kalkylerenten er på samme nivå som for to måneder siden.

03.05.2021 / Nyheter

Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid. 

5-års renten har beveget seg fra 0,95 % ved årsskiftet til 1,40 % den 29. april. Tillagt margin på 0,5 % gir det endring av selvkostrenten fra 1,46 % til 1,90 %. 

Snittet så langt i år er på 1,75 %. Inkluderer vi hva forward kurven priser inn for resten av året får vi et anslag for hele 2020 på 2,01 %. Dette er om lag på samme nivå som vår prognose fra starten av mars. Det har dermed ikke vært store endringer i forventingene til 5 års renten resten av året, de to siste månedene.

KBN Finans

Klikk på bildet for å se det i et større format.

År

Kalkylerente

 

2017

1,98

 

2018

2,37

 

2019

2,30

 

2020

1,39

 

2021

2,01

Anslag

2022

2,25

Anslag

2023

2,44

Anslag

2024

2,57

Anslag

2025

2,67

Anslag

 
Forskrift om selvkost 

Forskrift om selvkost trådte i kraft 1. januar 2020. Forskriftens § 5 fastsetter hvordan rentekostnaden og kalkylerenten skal beregnes: «Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten er lik årets gjennomsnittlige 5-årige swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng.» Veileder for selvkost finner du her.