Hopp til hovedinnhold

Kalkylerenten på vei opp

Starten av året har gitt tydelig oppgang i lange renter, og oppgangen har vært kraftigere enn prognosene fra slutten av 2020. Dermed kan det være grunn til å se på kalkylerenten på nytt.

05.03.2021 / Nyheter

Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid. 

5-års renten har beveget seg fra 0,95 % ved årsskiftet til 1,38 % den 4. mars. Tillagt margin på 0,5 % gir det endring av selvkostrenten fra 1,46 % til 1,89 %. 

Snittet så langt i år er på 1,61 %. Inkluderer vi hva forward kurven priser inn for resten av året får vi et anslag for hele 2020 på 2,02 %. Dette nivået er 0,68 prosentpoeng høyere enn prognosen KBN publiserte i november. Renteoppgangen har dermed blitt høyere enn hva markedet priset i november.

KBN Finans

Klikk på bildet for å se det i et større format.

År Kalkylerente  
2017 1,98  
2018 2,37  
2019 2,30  
2020 1,39  
2021 1,97 Anslag
2022 2,30 Anslag
2023 2,52 Anslag
2024 2,66 Anslag
2025 2,275 Anslag
Forskrift om selvkost 

Forskrift om selvkost trådte i kraft 1. januar 2020. Forskriftens § 5 fastsetter hvordan rentekostnaden og kalkylerenten skal beregnes: «Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten er lik årets gjennomsnittlige 5-årige swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng.» Veileder for selvkost finner du her.