Hopp til hovedinnhold

Gratulerer med kvinnedagen!

Kvinnedagen er en viktig dag. Mangfold og likestilling angår oss alle.

08.03.2021 / Nyheter

Hver enkelt i KBN har et ansvar for å skape en inkluderende kultur. Våre ledere er viktige kulturbærere og rollemodeller. Mangfold gir konkurransefortrinn, men det forutsetter at lederne kan lede mangfoldet. Nettopp derfor har vi i KBN markert kvinnedagen internt ved å sette fokus på temaene mangfoldsledelse og ubevisst diskriminering i samarbeid med Loveleen Rihel Brenna, grunnlegger av Seema – senter for mangfoldsledelse.

«Mangfold og likestilling har vært viktig for oss i KBN over lang tid. Det handler om å se hele mennesket for medarbeidere på alle nivåer og få ut potensialet i den enkelte og organisasjonen», sier administrerende direktør Jannicke Trumpy Granquist.

Som et av Norges største finansforetak skal vi fortsette å jobbe for å skape en inkluderende og mangfoldig kultur, som lar alle være seg selv uten fordommer, med likeverdige muligheter og hvor vi får realisert verdien i mangfoldet.