Hopp til hovedinnhold

Norges Bank varsler raskere renteoppgang, men usikkerheten ikke over!

Norges Bank ser nå for seg første renteheving i løpet av andre halvår 2021 og en gradvis videre oppgang i de kommende årene. Inflasjon er Norges Bank ikke bekymret for. Dette kan du også høre mer om på vårt webinar i morgen kl 10.00

18.03.2021 / Redaktør: Tom Fredrik Pehrsen / Nyheter

I PPR 1/21 lagt frem i dag, 18.mars varsler Norges Bank at første rentehevning fremskyndes til andre halvår i år, det vil mest sannsynlig si desember 2021. Dette er en fremskynding av rentehevingen fra forrige pengepolitiske rapport i desember, hvor første renteheving var indikert i første kvartal 2022. Denne fremskyvningen har allerede rentemarkedet priset inn, så dette var ingen overraskelse for markedet. Videre skriver Norges bank følgende:

«Det er stor usikkerhet om den videre gjeninnhentingen i økonomien, men det er utsikter til at aktiviteten vil nærme seg et normalt nivå tidligere enn anslått i forrige rapport. Prognosen for styringsrenten innebærer at renten øker gradvis fra andre halvår i år. Det innebærer en noe raskere renteoppgang enn anslått i desember. Kapasitetsutnyttingen anslås å stige gradvis, slik at produksjonsgapet blir positivt i starten av 2022. Arbeidsledigheten anslås å avta, men bli liggende noe høyere enn før pandemien. Den underliggende prisveksten ventes å avta det neste halvannet året, før den stiger til 1,7 prosent mot slutten av prognoseperioden.»

Norges Bank, Pengepolitisk Rapport 01/21

Sentralbanksjef Olsen presiserte på pressekonferansen at renten kun vil settes opp når en samlet vurdering av økonomien tilsier at det er riktig å heve renten. Det betyr at vaksineringen av befolkningen må gå som planlagt, og at helhetsbildet viser tydelig at økonomien er på bedringens vei.

Som det fremgår av rapporten og konklusjonen er ikke Norges Bank bekymret for inflasjonen på kort og mellom langsikt. Det er også mellomlangsikt som er horisonten de bruker for å styre rentene og nivået på sentralbankrenten. Det betyr at sentralbanken både i Norge og i USA mener inflasjonsoppbygging er midlertidig og at de dermed ikke er bekymret for at det vil bygge seg opp et mer langvarig inflasjonspress i økonomiene. Her skiller sentralbankene seg fra en etter hvert stigende bekymring fra flere markedsaktører som har sett økt inflasjonsfare som et område som må overvåkes. Dette har også medført betydelig oppgang i fastrenter med lang løpetid.

I sum ikke store overraskelser i denne rapporten. Norges Bank tar innover seg ny informasjon og endrer prognosene til første renteøkning om lag 3 mnd tidligere enn i forrige rapport. Om noe er de mindre bekymret for inflasjon enn det vi kan se markedet har vært. Det blir spennende å følge inflasjonen fremover og se om markedet eller sentralbankene får rett. Nye renteprognoser forutsetter også at gjeldende planer for vaksinering og gjenåpning av landet kan gjennomføres.  I dette ligger bl.a. at 75% av Norges befolkning er vaksinert i løpet av august.

Vi vil komme mer innpå dette og mer i vårt webinar i morgen, fredag 19. mars, kl 10.00. Meld deg på her og bruk koden 3506 for å bli med. 

Les mer om rentebeslutningen her: https://www.norges-bank.no/tema/pengepolitikk/Rentemoter/2021/mars-2021/