Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Grønn milepæl for KBN

Med årets tredje grønne obligasjonsutstedelse har KBN i 2021 lånt inn i overkant av 9,5 milliarder kroner i det grønne markedet. Samtidig passerer vi 30 milliarder kroner i utestående grønne lån til kommunesektoren.

19.10.2021 / Nyheter

Begge deler er ny rekord for KBN, som i over ti år har vært en av de mest aktive aktørene på grønn finans i Norge.

Den siste handelen på 500 millioner canadiske dollar (om lag 3,4 milliarder kroner) etterfulgte handler i både amerikanske og australske dollar tidligere i år og styrker KBNs tilstedeværelse i de globale, grønne finansmarkedene.

Større ordrebøker og bedre pris

Da KBN gjennomførte våre første grønne innlån for 11 år siden var det på forespørsel fra investorsiden, den gang fra japanske investorer. Siden har vi sett en kraftig økning i investorer med ESG-mandat. Handelen vi gjorde i CAD ville trolig ikke blitt gjennomført om den ikke var i grønt format. I handelen vi gjorde uka før, i AUD, hadde 75 prosent av investorene ESG-mandat. Grønne obligasjoner bidrar til at vi får et større investorunivers som vi kan låne inn penger fra, bedre priser og mer differensierte ordrebøker. Da vi gikk ut i markedet med USD-obligasjonen vår ble ordrebøkene overtegnet med 2,4-gangen. To tredjedeler av handelen gikk til sentralbanker og offentlige institusjoner, noe som viser kvaliteten på investorsiden.

Les mer om KBNs grønne obligasjoner

Solid vekst i grønne investeringer

KBNs grønne innlån lånes i neste omgang ut til grønne investeringer i kommunesektoren. Blant investeringene som har fått grønt lån fra KBN i år er nye trikker i Oslo, landstrømanlegg på Harstad havn og biofyringsanlegg på Øvre Romerike. Til sammen har vi over 30 milliarder kroner utlånt til 300 grønne prosjekter over hele landet; fra Utsira med 200 innbyggere til Oslo med 700 000.

Her finner du en oversikt over prosjektene som er finansiert med KBNs grønne lån

For å gjøre det rimeligere å velge grønt tilbyr vi de grønne lånene våre med en renterabatt. En rekke investeringer, for eksempel i skolebygg og sykehjem har en økonomisk levetid på rundt 30-40. Investeringsbeslutningen som tas i dag skal altså være med oss langt inn i lav- og nullutslippssamfunnet. Da ønsker vi å bidra til at kommunene velger grønt.

KBN bidrar gjerne til det grønne skiftet i kommunesektoren. Med oss på laget har vi grønne investorer fra hele verden.

KBN tilbyr grønne lån med lavere rente til investeringer som løser framtidens klima- og miljøutfordringer i dag.