Hopp til hovedinnhold

Rentekommentar 3. mai – mens vi venter på gjenåpning

Forventningene er nå en første renteøkning helt i slutten av 2021. 6.mai er det nytt rentemøte i Norges Bank, dette kan gi nye indikasjoner på veien videre.

03.05.2021 / Nyheter

I påvente av vaksinering og forhåpentligvis gjenåpning av samfunnet i løpet av sommeren 2021 har ikke rentemarkedet endret syn på når første renteøkning kommer i Norge. Markedet holder en knapp på at Norges bank øker renten på møte i desember. Uttalelser fra Norges Bank går også i den retningen. På sist rentemøte ble imidlertid forventningene til tidspunktet for første renteoppgang endret fra våren 2022 til helt i slutten av inneværende år.

Av innenlandske makroøkonomiske forhold som er viktige å følge med på er særlig inflasjon, gjeldsvekst, arbeidsledighet og boligpriser. Den høye arbeidsledigheten er helt klart et resultat av koronaepidemien og usikkerheten gjelder hvor mange som kommer tilbake i jobb når samfunnet gradvis etter hvert åpnes opp igjen. Om resultat blir kun en midlertidige økning i arbeidsledigheten eller om den vil bite seg fast på et høyere nivå enn vi hadde før koronaen kom, vil være en viktig faktor for tempo i renteøkningene framover i tid. Gjeldsvekst, inflasjon og boligpriser har alle vært momenter som markedet har sett på som drivere for økte renter, men siste observasjon av boligpriser i Oslo var positive i den forstand at de viste fallende/ utflating trend. Om kombinasjon stabile boligpriser og fallende gjeldsvekst fortsetter kan vi forvente at markedet fortsatt tror på økte renter, men at oppgangen ikke blir veldig kraftig og kanskje til og med litt lavere enn det som ligger i kurven nå.

Fra utlandet ser vi samme utviklingstrekk som i Norge, men med forskjellen av at det gjennomgående forventes første renteøkning om lag 12 mnd senere enn hos oss. Det betyr at vi må få mer informasjon særlig når det gjelder korona og åpning av samfunnet før vi ser en eventuell ny retning for rentemarkedet.

Nibor 3 mnd har falt jevnt siste måned. Dette skyldes i hovedsak veldig god likviditet i markedet. Det forventes at Nibor vil ligge på dette nivået eller marginalt lavere gjennom sommeren.

Klikk på bildet for å se det i et større format.

Rentemarkedet forventer renteøkning og at Norges Bank foretar første økning på møte i desember 2021. Videre forventes det at rentene økes jevnt og sakte med ytterligere 1,5 % poeng. Det vil da medføre en styringsrente i området 1,5-1,75 %. Med et vanlig påslag for fastsettelsen til Nibor, kan vi da forvente 3 mnd Nibor rundt 2 % innen 5 år og 5 år swap rente med start om 5 år på rundt 2,20 %. Se grafene under:

Forventet utvikling i 3 Mnd Nibor:

Klikk på bildet for å se det i et større format.

5 år swap med start om 5 år:

Klikk på bildet for å se det i et større format.