Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Vi lanserer "KBN Kredittmonitor" i kundeportalen

I kundeportalen lanserer vi nå en ny applikasjon som viser utvalgte nøkkeltall og grafer for kommuner og fylkeskommuner. Løsningen er i hovedtrekk den samme som blir brukt i den årlige gjennomgangen av alle bankens kunder.

18.10.2021 / Nyheter

I kundeportalen lanserer vi en ny applikasjon som viser utvalgte nøkkeltall og grafer for kommuner og fylkeskommuner. Løsningen er i hovedtrekk den samme som blir brukt i den årlige gjennomgangen av alle bankens kunder.

Tallgrunnlaget er hentet fra KOSTRA-databasen til SSB samt oversikt over tildelinger fra Havbruksfondet fra Fiskeridirektoratet. Historikk for nye kommuner fra 2020 er laget ved å summere tallene (evt. aktuell andel av tallene) for de fusjonerte kommunene. I den grafiske fremstillingen blir den valgte kommunen sammenlignet med samlede tall for hele landet («EAK») samt relevant kostragruppe. Gamle og nye grupper er imidlertid ikke sammenlignbare. Det må derfor sammenlignes med to forskjellige grupper: gammel gruppe til og med 2019 og ny gruppe fra og med 2020. Vi viser også en rangering fra best til dårligst, eventuelt størst til minst, for de utvalgte nøkkeltallene. Besøk på ROBEK-lista siden den ble etablert i 2001 vises også.

skjermdump

Nøkkeltallene inngår også i vår kredittklassifisering av kommune. Vi benytter et utvidet trafikklyssystem hvor grønn er best og rød dårligst.

  • Grønn klassifisering vil si at kommunen har en god økonomi. Nye låneopptak kan godkjennes av kundeansvarlig uten ytterligere vurderinger.
  • Lysegul klassifisering benyttes for kommuner som er på ROBEK-lista, men som likevel ikke har noen utslag på våre grenseverdier for utvalgte nøkkeltall.
  • Gul klassifisering benyttes for kommuner som har ett eller flere nøkkeltall som ligger utenfor våre ønskede grenseverdier. En kommune som er på ROBEK-lista vil ikke kunne ha grønn farge. De fleste ROBEK-kommuner vil få gul eller oransje farge. Nye låneopptak kan godkjennes av kundeansvarlig etter en vurdering av om nye låneopptak ikke vil forverre den økonomiske situasjonen betydelig. Hvis kommunen er på ROBEK-lista skal nye lån uansett være godkjent av statsforvalteren (fylkesmannen).
  • Oransje klassifisering benyttes for kommuner som har ett eller flere nøkkeltall som ligger langt utenfor våre ønskede grenseverdier. Nye låneopptak krever utvidet saksbehandling og godkjennelse av kredittkomitéen i KBN.
  • Rød klassifisering benyttes for kommuner som har ett eller flere nøkkeltall som ligger langt utenfor våre ønskede grenseverdier, og hvor en forbedring virker lite sannsynlig. Nye låneopptak krever utvidet saksbehandling og godkjennelse av både kredittkomitéen og styret i KBN.

KBN Kredittmonitor er tilgjengelig under Kundeportal/Verktøy.

Vi har også laget en adskillig større graftikkpakke i pdf-format med økonomiske nøkkeltall som også kan finnes i kundeportalen under Dokumenter/Kundedokumenter/Velg kategori.

KBN kundeportal

Få full oversikt over lån, dokumenter og garantier. Forespør om nye lån eller endringer i eksisterende lån, og lag låneforespørsler.

Logg inn i kundeportalen