Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Foreløpig budsjettrente 2023 – 2026

Renteforventningene fram mot 2026 er drevet av at Norges Bank tydelig signaliserer fortsatt rentehevinger gjennom 2023 for å redusere inflasjonen, som ved utgangen av april var på 5,3% i Norge.

25.05.2022 / Nyheter

Med dette som utgangspunkt forventer rentemarkedet en styringsrente opp til 2,5% mot slutten av 2023. Dette vil dermed gi en 3 mnd NIBOR-rente opp mot eller så vidt over 3% inn i 2024.

  Gjennomsnittlig forventet NIBOR
2023 2,80
2024 3,00
2025 2,90
2026 2,80


I tillegg kommer lånemarginen på det enkelte lån i en låneportefølje. Ordinære lange avdragsbaserte lån i KBN ligger med en lånemargin på 0,6%. Lån med fastrenter vil medføre at låneporteføljen samlet får en annen renteutvikling. Ved bruk av KBN Finans vil systemet ta hensyn til bruk av fastrenter.

Usikkerheten er stor både i forhold til i hvilken grad Norges Bank (og andre sentralbanker) vil lykkes med å redusere inflasjon og hvorvidt både krig i Ukraina, høy inflasjon og økte renter bidrar til å dempe den økonomiske veksten for mye. Kombinasjonen av negativ økonomisk vekst og inflasjon, kjent som stagflasjon, er et scenario som sentralbanken vil gjøre hva de kan for å unngå.

Særlig den amerikanske sentralbanken har uttalt at de har feilet og latt inflasjonen komme for høyt. USA (8,5 %) vil derfor gjøre det som trengs for å bringe inflasjonen ned mot 2 % igjen. Når mye av inflasjonen er drevet av begrenset tilbud, f.eks av energi og matvarer, er det mer krevende å bruke økte renter som et effektivt virkemiddel.

Etter til dels kraftig oppgang i markedsrentene for løpetider fra 5 til 10 år ser vi nå tegn til sideveis bevegelser rundt 3 %. Norske fastrenter med løpetider fra 3 år og oppover er volatile, men ligger alle på nivåer fra ca 2,7% - 2,9%, før tillegg av margin.