Hopp til hovedinnhold

Kalkylerente for 2021

Se hva kalkylerenten for 2021 endte på.

05.01.2022 / Nyheter

Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid. 

Kalkylerenten for 2021 endte på 1,956 %, basert på 5 års swaprente på 1,456 % pluss et tillegg på 0,50 %, jf selvkostforskriften. 

Kalkylerenten siste fem år: 
2017 1,98
2018 2,37
2019 2,30
2020 1,39
2021 1,96
 
5 års swaprente gjennom 2021:

Klikk på bildet for å se grafen i et større format.

Anslag på kalkylerente 2022

For 2022 prises det i rentemarkedet inn en moderat oppgang av 5 års swaprente, fra 1,89 % i dag til 2,03 % ved utgangen av året. Et beregnet snitt for hele 2022 pluss tillegget på 0,5 % gir et anslag på 2,47 % i kalkylerente for 2022.

Anslag kalkylerente:
2022 2,47
2023 2,55
2024 2,53
2025 2,50
2026 2,47

 

Forskrift om selvkost  
Forskrift om selvkost trådte i kraft 1. januar 2020. Forskriftens § 5 fastsetter hvordan rentekostnaden og kalkylerenten skal beregnes: «Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten er lik årets gjennomsnittlige 5-årige swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng.». Veileder for selvkost finner du her.