Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Markant økning i selvkostrenten så langt i år

Starten av 2022 har som kjent vært preget av store hendelser som også har drevet rentene oppover. 5-års renten er nå omlag 1 % høyere enn ved inngangen av året.

08.04.2022 / Nyheter

Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler, samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid. 

Kalkylerenten for 2021 endte på 1,965 %, basert på 5 års swaprente på 1,465 % pluss et tillegg på 0,50 %, jf selvkostforskriften. 2022 vil da gi en betydelig høyere selvkostrente. 

Ved utgangen av mars 2022 har 5-års renten steget med i underkant av 1 %-poeng til 2,85 %. Anslagene for 2022 fra starten av januar i år gav en selvkostrente på 2,47 % (inkludert 0,5 % påslag). Dette anslaget er nå økt til 3,3% for 2022 samlet. Denne beregningen baserer seg på markedets forventninger til 5-års swaprenten for resten av året. 

Klikk på grafen for å se den i et større format.

 

5 års swaprente siden 2021: 

Klikk på grafen for å se den i et større format.

Forskrift om selvkost   
Forskrift om selvkost trådte i kraft 1. januar 2020. Forskriftens § 5 fastsetter hvordan rentekostnaden og kalkylerenten skal beregnes: «Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten er lik årets gjennomsnittlige 5-årige swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng.». Veileder for selvkost finner du her.