Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Rentekommentar 24.mars

Som forventet satte Norges Bank opp styringsrenten fra 0,5% til 0,75 på rentemøtet torsdag 24. mars. Hva blir ringvirkningene av det fremover?

24.03.2022 / Nyheter

Norges Bank trekker særlig frem at den økonomiske aktiviteten har kommet tilbake til nivåer før koronaepidemien. Arbeidsledigheten har falt tilbake til nivåer vi ikke har sett siden 2008. Det rapporteres om mangel på arbeidskraft i mange bransjer og derigjennom fare for økt lønnspress.

I tillegg ser banken at prisveksten skyter fart og dette medfører at inflasjonen vil bli høyere en målet på 2 %. I sum gjør dette at den såkalte rentebanen som signaliserer forventet videre utvikling er blitt løftet med 0,75% fram til utgangen av 2024 i forhold til anslagene i desember 2021. Med en forventet styringsrente på 2,5% innebærer dette Nibor-renter opp mot 3%.

Krigen mellom Ukraina og Russland er på den annen side en usikkerhetsfaktor som vil kunne føre verdensøkonomien inn i resesjon, det betyr fallende vekst og derigjennom skulle indikere fallende renter, eller at rentenivået ikke kommer opp til nivåer Norges Bank predikerer nå. Av særlig usikkerhet påpeker banken  prisene på mat og energi. Det varsles om mangel eller kraftig nedgang i produksjonen av disse basisvarene og at det vil kunne trekke inflasjonen opp.

Nibor 3 mnd som danner basis for alle lån med flytende rente i Norge har til vanlig en margin over styringsrentene på 0,30-0,40 prosentpoeng. Nibor ligger i dag 0,75 % poeng over ny styringsrente, Nibor er 1,40 og styringsrenten 0,75. Norges Bank forventer denne marginen ut året til å ligge 0,55 % poeng over styringsrentene. Det betyr at markedsrentene ligger 0,25 % poeng over historisk margin. Denne økte marginen kan tilskrives forventning om lavere tilførsel av likviditet i markedet og dyrere finansiering i USD på grunn av krigen.

Kort fortalt betyr dette en ekstra renteøkning i området 0,25 % poeng i tillegg til Norges Banks økning på 0,25 % poeng. Styringsrentene til Norges Bank danner et gulv for markedsrentene, mens flytende rente til lån til kommuner tar utgangspunkt i markedsrentene og de ligger i dag 0,70 % poeng over styringsrentene, der de normalt ligger 0,35 % poeng over.