Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Rentekommentar etter Norges Banks renteøkning

Norges Bank besluttet torsdag 18. august å øke styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1,75 prosent.

18.08.2022 / Nyheter

Forventet økning

Økningen var fullt ut forventet, og markedet forventer at neste økning kommer i september – trolig også da med en økning på 0,5 prosentpoeng.

 - Prisveksten har vært betydelig høyere enn anslått og er klart over målet på to prosent. Det er høy aktivitet og lite ledig kapasitet i norsk økonomi. Arbeidsledigheten har falt litt mer enn ventet og er på et svært lavt nivå, skriver Norges Bank.

Dette er en veldig tydelig uttalelse som tilsier at rentene skal videre opp. Også følgende utsagn viser hvor vi er på vei:

- Det er behov for en klart høyere rente for å dempe presset i norsk økonomi og bringe inflasjonen ned mot målet, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Uttalelsen viser at Norges Bank er motivert for å øke rentene kraftig og fort for å få kontroll på inflasjonen og den underliggende veksten i økonomien med et sterkt arbeidsmarked.

 

Hvor er renten ved utgangen av året?

Av momenter for at rentene ikke vil bli satt så kraftig opp, trekker Norges Bank frem at prisvekst og renteoppgang vil dempe boligprisene og husholdningenes konsum.

Slik Norges Bank uttaler seg nå med bakgrunn i kraftig økning i inflasjonen og sterke økonomiske nøkkeltall, kan det se ut til at de vil øke rentene på hvert møte ut året. Det vil da være en fare for at styringsrentene ved utgangen av året kan være 3,25 prosent, som betyr 0,5 prosentpoeng økning på hvert av de resterende sentralbankmøtene. Men mest sannsynlig vil styringsrenten ligge rundt 2,75 prosent ved utgangen av året.