Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Rentenytt 23. juni

Økning på 0,5% i styringsrenten, ny renteøkning i august og en høyere rentetopp i 2023.

23.06.2022 / Nyheter

Ikke helt uventet valgte Norges Bank å følge FED med en økning i styringsrenten på 0,5%-poeng til 1,25%. Noe mer uventet var det at Norges Bank også varsler ny renteøkning allerede i august.

Mens Norges Bank i mars så for seg en økning i styringsrenten opp til 2,5%, så ser de nå for seg et nivå på styringsrenten på 3% sommeren 2023. Dette vil innebære en NIBOR 3 mnd på rundt 3.4% inn i 2. halvår 2023.

Begrunnelse fra Norges Bank

Norges Bank begrunner selv økningen med følgende:

«Det er høy aktivitet og lite ledig kapasitet i norsk økonomi. Arbeidsledigheten har falt mer enn ventet og er på et svært lavt nivå. Inflasjonen er klart over målet. Den underliggende prisveksten har tatt seg raskt opp og vært høyere enn anslått. Med stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer, er det utsikter til at inflasjonen blir liggende over målet en god stund».

Norges Bank tegner et bilde der både veksten i økonomien og inflasjonen er høy. De er også opptatt av at lav kapasitet i norsk økonomi, vedvarende prispress internasjonalt og en svakere krone kan føre til at prisveksten blir høyere enn antatt.

Selv med renteøkning på 0,5% forventes fallende realrenter utover året på grunn av den høye inflasjonen. Basert på hvordan Norges Bank historisk har satt renten for å sikre stabil inflasjon over tid så taler dette isolert sett for en enda sterkere renteøkning utover høsten om inflasjonen fortsetter å øke, et sterkt arbeidsmarked og en fortsatt svekkelse av kronen.

Figuren nedenfor viser utviklingen i styringsrenten og rentebanen fremover, sammenlignet med mars 2022. 

Styringsrente, prosent

Kilde: Norges Bank, pengepolitisk rapport 2/22

Stor usikkerhet

Samtidig er usikkerheten stor, Norges Bank peker også på at en rask renteoppgang kan dempe inflasjonen mer enn forventet og gi effekter på både boligmarkedet, privat konsum og kapasitet som er større enn hva som nå ligger til grunn. Dette kan medføre at renten kan bli satt mindre opp enn hva som nå ligger i rentebanen.

Hør mer om renteøkning på vårt webinar

Mer om Norges Banks rentemøte, renteøkning og ny pengepolitisk rapport i vårt webinar fredag 24.juni kl 10.00.

Meld deg på webinaret