Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Selvkostrenten flater ut på et høyere nivå

Urolighetene i første kvartal presset 5-års renten opp over 1 %-poeng til 3 %. En videre flat utvikling gir allikevel betydelig økt selvkostrente sammenlignet med 2021.

10.06.2022 / Nyheter

Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid.

Kalkylerenten for 2021 endte på 1,965 %, basert på 5-års swaprente på 1,465 % pluss et tillegg på 0,50 %, jf selvkostforskriften.

Fra årsskiftet til starten av juni har 5 års renten steget til ca 3 %, en vekst på 1 %-poeng. Anslagene på selvkostrenten fra starten av året ga en selvkostrente på 2,47 % (inkludert 0,5 % påslag). Dette anslaget er nå økt til 3,36 % for hele 2022. Denne beregningen baserer seg på markedets forventninger til 5-års swaprenten for resten av året, og anslaget er på samme nivå som KBN publiserte i starten av april i år.

Kalkylerente


5 års swaprente siden 2021:

5 års swaprente

 

Forskrift om selvkost
Forskrift om selvkost trådte i kraft 1. januar 2020. Forskriftens § 5 fastsetter hvordan rentekostnaden og kalkylerenten skal beregnes: «Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten er lik årets gjennomsnittlige 5-årige swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng.»

Veileder for selvkost finner du på regjeringens nettsider.