Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Selvkostrenten flater ut

Urolighetene i første kvartal presset 5-års renten opp over 1 % prosent til 3 prosentpoeng. Juli gav en ny topp på 3,4 prosent, etterfulgt av nedgang og forventet utflating. Er toppen på selvkostrenten nådd?

15.08.2022 / Nyheter

Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid.

Kalkylerenten for 2021 endte på 1,965 prosent, basert på 5-års swaprente på 1,465 prosent pluss et tillegg på 0,50 prosent, jf selvkostforskriften.

Fra årsskiftet til starten av juni steg 5-års renten 1 prosent til ca 3 prosentpoeng. Juli gav en ny topp på 3,4 prosent før august gav et lite fall igjen.

Anslagene på selvkostrenten for 2022 fra starten av året gav en selvkostrente på 2,47 prosent (inkludert 0,5 prosent påslag). Dette anslaget er nå økt til 3,38 prosent for hele 2022. Denne beregningen baserer seg på markedets forventninger til 5-års swaprenten for resten av året, og anslaget er på samme nivå som KBN publiserte i starten av april og juni i år.

Videre fremover er markedsforventningene på nivå med dagens rentenivå, noe som gir en indikasjon på en selvkostrente på 3,3 prosent - 3,5 prosent de neste årene.

År Anslag selvkostrente
2022 3,38
2023 3,49
2024 3,39
2025 3,34
2026 3,34

 

5 års swaprente siden 2021:

Forskrift om selvkost

Forskrift om selvkost trådte i kraft 1. januar 2020. Forskriftens § 5 fastsetter hvordan rentekostnaden og kalkylerenten skal beregnes: «Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten er lik årets gjennomsnittlige 5-årige swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng».

Les mer om veileder for selvkost på regjeringens nettsider