Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Tilbake på det kanadiske markedet – Vellykket 5-årig grønn benchmarkutstedelse

Onsdag 30. november utstedte KBN en vellykket 5-årig grønn benchmarkutstedelse på 500 millioner kanadiske dollar (CAD).

06.12.2022 / Nyheter

KBN er nå tilbake i det kanadiske markedet, etterfulgt av den første grønne utstedelsen i CAD i oktober 2021. Ordreboken var av høy kvalitet, og avsluttet i overkant av 650 millioner CAD (ekskl. JLM), fra over 20 kontoer. KBNs oppdaterte "2021 Green Bond Framework" og den sterke appellen til KBN-kreditten, resulterte i en spesielt sterk plassering hos innenlandske kanadiske investorer (71 prosent)

– Med to svært vellykkede grønne obligasjoner utstedt i CAD i løpet av litt over ett år høster KBN nå fruktene av et langsiktig fokus på kanadiske investorer. Vårt grønne låneprogram vokser raskt og KBN vil fortsette å se etter mulighetene i det kanadiske markedet fremover, sier innlånssjef i KBN Thomas Møller.

Fordeling blant investorer

Når det gjelder fordeling etter investortype, var banker den største investorkomponenten som tok 67 prosent av de endelige tildelingene, støttet av sterk deltakelse fra sentralbanker og offisielle institusjoner (24 prosent). Fondsforvalter-, forsikrings- og pensjonsfondkontoer stod for 9 prosent.

Geografi

Transaksjonen nådde bredt ut geografisk, med en særlig sterk plassering hos innenlandske kanadiske investorer:

  • Kanadiske investorer - 71 prosent
  • Europa, Midtøsten og Afrika - 23 prosent
  • Amerika (ekskl. Kanada) - 6 prosent

Last ned hele pressemeldingen (på engelsk, PDF)

Aktivitet i det australske markedet

I tillegg til den grønne CAD-obligasjonen, var KBN også aktiv gjennom november i Kangaroo market, og utstedte sin tredje grønne obligasjon i australske dollar (AUD).

KBN utstedte sin første grønne obligasjon i AUD i 2018 og har vist engasjement for dette markedet, og utstedte 9. november sin tredje vellykkede benchmark; en 3,5-årig grønn obligasjon på 300 millioner AUD. 

Handelen ble godt mottatt og fordelte seg slik geografisk:

  • Australske investorer - 35 prosent
  • Asia - 32 prosent
  • Europa, Midtøsten og Afrika - 32 prosent

Banker var den største investorgruppen (61 prosent), etterfulgt av fondsforvaltere og forsikring (21 prosent) og sentralbanker og offisielle institusjoner (17 prosent).

Om KBNs grønne obligasjoner

KBNs grønne obligasjoner finansierer lavutslippsløsninger og klimatilpasningstiltak i norsk kommunesektor. KBN utstedte sitt første bærekraftsrelaterte innlån i 2010 og har siden 2013 utstedt ordinære grønne obligasjoner. Denne transaksjonen markerer den andre grønne obligasjonen i CAD.

Midlene fra de grønne obligasjonene utstedt av KBN vil bli brukt til å finansiere eller refinansiere kvalifiserte prosjekter som har blitt evaluert og valgt av KBN i samsvar med det grønne obligasjonsrammeverket.