Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

5-årig benchmark-lån i amerikanske dollar (USD)

Onsdag 11. januar utstedte KBN et nytt 5-årig benchmark-lån på 1 milliard USD. I tillegg utstedte KBN et 5-årig benchmark-lån på 400 millioner australske dollar (AUD).

12.01.2023 / Nyheter

KBN reagerte raskt på den konstruktive markedstonen på begynnelsen av året, og kan nå kunngjøre sitt første 5-årige benchmark-lån i USD siden januar 2022.

KBN tar sikte på et estimert utstedelsesprogram på 8-10 milliarder USD 2023.

- Fornøyd med å ha startet KBNs innlånsprogram for 2023 med to 5-års benchmark-lån i USD og AUD. Begge handelene ble godt mottatt i markedet med solid tegning og positiv prisutvikling i annenhåndsmarkedet, akkurat slik vi liker det i KBN, sier innlånssjef i KBN Thomas Møller.

Distribusjon

Når det gjelder geografisk fordeling, var transaksjonen bredt diversifisert:

  • Europa, Midtøsten og Afrika: 50 prosent
  • Amerika: 35 prosent
  • Asia: 12 prosent
  • Andre konti: 3 prosent

Sentralbanker og offisielle institusjoner var den største investorgruppen, som tok 52 prosent av de endelige tildelingene, støttet av sterk deltakelse fra banker (29 prosent), fondsforvaltere / forsikring / pensjonsfond (17 prosent) og andre konti (2 prosent).

Last ned hele pressemeldingen (på engelsk, PDF 0,2MB)

5-årig benchmark-lån også i det australske markedet

KBN var også aktiv i Kangaroo Market, og utstedte en vellykket 5-års benchmark på 400 millioner australske dollar (AUD). Det australske markedet fortsetter å være et strategisk viktig marked for KBN og bidrar til diversifisering i KBNs finansieringsprogram. Den nye 5-årige benchmarken følger etter KBNs 300 millioner AUD 3-års grønne obligasjon, utstedt i november 2022.

Den siste avtalen fikk bred investorstøtte, med innenlandske australske investorer som ble tildelt 47 prosent av obligasjonene, asiatiske investorer tok 48 prosent og EMEA og Amerika fikk 5 prosent. Når det gjelder investortype, var fondsforvaltere, pensjonsfond og forsikring den største gruppen av investorer, med 53 prosent, etterfulgt av banker med 35 prosent. Sentralbanker og offisielle institusjoner mottok 12 % av endelige tildelinger.