Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Bevegelser i selvkostrenten

Urolige finansmarkeder i første kvartal har gjort at selvkostrenten har både økt og falt med mer enn 0,5 prosentpoeng så langt i år.

12.04.2023 / Nyheter

Til tross for urolige finansmarkeder er markedsforventningene for 2023 omtrent som ved inngangen av året.

Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid.

Kalkylerenten for hele 2022 endte på 3,536 prosent. I starten av året forventet markedet en kalkylerente på 3,68 prosent i år. Ved utgangen av kvartalet er tilsvarende forventinger for hele 2023 3,64 prosent.

Klikk på bildet for større versjon

Anslag på kalkylerente

Markedets forventinger til 5-års renten på lengre sikt er noe lavere enn ved inngangen av året, men er relativt flat.

  Prognose Prognose
År 02.01.2023 30.03.2023
2023 3,68 3,64
2024 3,62 3,51
2025 3,64 3,52
2026 3,69 3,56
2027 3,74 3,57

 

Klikk på bildet for større versjon

Forskrift om selvkost

Forskrift om selvkost trådte i kraft 1. januar 2020. Forskriftens § 5 fastsetter hvordan rentekostnaden og kalkylerenten skal beregnes: «Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten er lik årets gjennomsnittlige 5-årige swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng.».