Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Fra studentstilling til fast jobb

Georg Fuglesang kombinerte studiene på BI med et studentengasjement i KBN. I dag jobber han som porteføljeforvalter, og bidrar til å sikre stabil og rimelig finansiering av kommunesektoren gjennom utstedelser av obligasjonslån i kapitalmarkedet.

23.05.2023 / Nyheter

– Jeg opplevde tidlig å få mye ansvar og satt med en følelse av at jeg bidro – enten det var i prosjekter eller til bankens daglige drift. Kombinasjonen av stor balanse, få ansatte og relativt komplekse finansielle operasjoner gjør at man får en bratt læringskurve og et veldig nyttig læringsutbytte, sier Georg Fuglesang om sin tid som student og deltidsansatt i KBN.

IMG_1517_1600x900-5.jpg

– Å kombinere jobb og studier var for min del helt uproblematisk. KBN er veldig «fleks» hva gjelder arbeidstider, slik at man kan jobbe mindre rundt store innleveringer og eksamener, og mer i perioder der det er mindre å gjøre på studiet, som i ferier.

Fikk tilbud om fast stilling

Allerede før masteroppgaven var levert fikk Georg tilbud om fast stilling i KBN. De første årene jobbet han som risikoanalytiker, frem til han nylig gikk over i en stilling som porteføljeforvalter i innlånsavdelingen.

– Ettersom KBN ikke tar innskudd fra kunder, må alle våre utlån til norske kommuner og fylkeskommuner finansieres gjennom utstedelser av obligasjonslån i kapitalmarkedet, nesten utelukkende utenfor Norge, forklarer Georg.

– Dette er det vi i innlånsteamet som har ansvar for. KBN har et svært diversifisert innlånsprogram, hvor vi utsteder obligasjoner i en rekke valutaer og med ulike løpetider. For å sikre etterspørselen etter våre obligasjoner bruker vi også mye tid på å møte og snakke med internasjonale bankforbindelser og investorer.

IMG_1498_1600x900.jpg

Hvilket råd vil du gi til studenter som vurderer å søke studentjobb i KBN?

– Sett deg inn i KBNs virksomhet og mandat. Vi blir veldig smigret når søkere kommer på intervju og kan vise til en viss forståelse for hva vi gjør, hvorfor vi gjør det og hvordan, avslutter Georg.

 

KBN utlyser stilling til studentprogram

Er du student og kunne tenke deg en jobb ved siden av studiene som gir deg arbeidserfaring innen bank og finans? I KBN får du jobbe tett på internasjonale kapitalmarkeder og finansiering av kommunale investeringer over hele landet, i en bank hvor bærekraft og grønn finans står helt sentralt.

Kontakt oss