Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Hva kan vi forvente fra Norges Bank 22. juni?

Siden møtet tidlig i mai har utviklingen vært klart svakere kronekurs, og inflasjonen har ikke vist tegn til å komme ned slik vi ser den gjør i USA.

16.06.2023 / Nyheter

Kommentar av Tom Pehrsen, senior porteføljeforvalter, 15. juni 2023

Norges Bank kommer til å øke styringsrenten på sitt rentemøte 22. juni. Personlig vil jeg anbefale Norges Bank en økning på 0,5 prosentpoeng for å gi et tydelig signal til valutamarkedet og med dette et håp om at trenden i stadig svakere kronekurs vil stoppe opp. Dette fordi svakere krone vil øke inflasjonen på kort sikt og dermed gjøre jobben til sentralbanken om å senke inflasjonen ned til målet på 2 prosent veldig vanskelig.

Utfordringen for Norges Bank er nå at de veldig gjerne vil være forutsigbar og at de på siste møte varslet en økning nå på kun 0,25 prosentpoeng på dette møtet. Men siden møtet tidlig i mai har utviklingen vært klart svakere kronekurs, inflasjonen har ikke vist tegn til å komme ned slik vi ser den gjør i USA, og økonomien som helhet går veldig bra. Vi har historisk lav arbeidsledighet, fortsatt vekst i boligpriser, særlig i sentrale strøk, ekspansivt revidert statsbudsjett, og et historisk høyt lønnsoppgjør. Alle disse faktorene støtter en økning med 0,5 prosentpoeng nå og dermed en ny styringsrente på 3,75 prosent. Usikkerheten ligger i hvor mye sentralbanken vil fremstå som forutsigbar. Uansett mener jeg at ved dette møte er ovennevnte faktorer så klart i favør av å forta en dobbel økning at sentralbanken ikke vil bli oppfattet som vinglete om de skulle velge dette.

Nibor 3 mnd har økt med 0,35 prosentpoeng på en måned og ble satt til 4,15 prosent 14. juni. Dette tilsier at markedet har priset inn rentehevninger for høsten 2023. Rentemarkedet priser inn i at Nibor 3 mnd vil øke til rundt 4,5 prosent innen 6 mnd for deretter å falle tilbake i 2024 og ned til rundt 3,25 % i 2026. Premissen for dette er da at Norges Bank får inflasjonen under kontroll og dermed kan senke styringsrenten parallelt med at inflasjonen nærmer seg inflasjonsmålet på 2 prosent. Bruk gjerne KBN Finans og fremtidsrentekurven som ligger der, der er det alltid oppdaterte markedspriser.

Av faktorer utenfor Norge er det særlig USA som påvirker makrobildet for øyeblikket. USA har også samme bilde som oss med lav arbeidsledighet og sterk økonomi, og klart ekspansiv finanspolitikk. Fed tok en pause i rentehevningene, men sa klart ifra at de ikke føler seg trygge ennå på at de har gjort nok og at inflasjonen er under kontroll selv om inflasjonen i USA viser klart nedadgående trend med inflasjon nå rett over 4 prosent, i motsetning til Norge som er sideveis rundt 6,5 prosent.