Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Kriterier for grønne lån ble oppdatert 1. januar 2023

KBN har tilbudt grønne lån med lavere rente til klima- og miljøvennlige investeringer siden 2010. Hvert år revideres kriteriene i samråd med KBNs grønne ekspertkomité.

04.01.2023 / Nyheter

Grønne lån går til prosjekter som tilfredsstiller KBNs kriterier for grønne lån, som for eksempel nye trikker, gang- og sykkelstier, energieffektivisering i bygg eller klimatilpasningstiltak.

Hvert år revideres kriteriene i samråd med KBNs grønne ekspertkomité. Komitéen består av eksterne fagpersoner med spisskompetanse i lokale klima- og energitiltak. Revideringen av kriteriesettet har som mål å speile utviklingen i teknologi, forskrifter og beste markedspraksis innenfor de ulike kategoriene.

 

Takk til KBNs grønne ekspertkomité:

  • Asker kommune / Bjørn Nordby
  • Enova / Tor Brekke
  • Miljødirektoratet / Kirvil Stoltenberg
  • KS / Kjetil Bjørklund
  • Vestland Fylkeskommune / Sølve Sondbø

Nye forskriftskrav til investeringer innenfor Avfall og sirkulærøkonomi

I sist møte med grønn ekspertkomité hadde kriteriene for Avfall og sirkulærøkonomi et særlig fokus. Fra 1. januar 2023 blir det nemlig stilt strengere krav til blant annet kildesortering og materialgjenvinning i avfallsforskriften. For eksempel blir det krav om at mat- og plastavfall fra alle husholdninger over hele landet skal sorteres ut. Grønne lån skal gå til prosjekter som strekker seg lenger. Derfor er kriteriene for Avfall og sirkulærøkonomi oppdatert slik at en enten må dokumentere hvordan investeringen strekker seg lenger enn forskriftskravet, eller er i forkant av de kravene som inntreffer.

Kia Kriens Haavi, fagansvarlig for grønne utlån i KBN, har ledet revideringen av kriteriene for grønne lån. Hun trekker frem dialog med kunder og ulike bransjeorganisasjoner som verdifullt, og viktigheten av å være i forkant av lovkrav for å kvalifisere til grønn rabattert rente hos KBN.

- Vi har hatt mange diskusjoner om hvilke krav vi skal sette for grønne investeringer innenfor kategorien Avfall og sirkulærøkonomi. Vi har invitert kunder til innspillsmøte, søkt råd hos bransjeorganisasjoner, og ikke minst hatt gode diskusjoner i grønn ekspertkomité. Avveiningen ligger definitivt i hva som er «grønt nok», sett opp mot teknologiutvikling, og hva som kreves for å nå målene om å bli et sirkulært samfunn. Tilbakemeldingene har vært at de nye kravene i avfallsforskriften samlet sett vil kreve store investeringer fremover, og at det er viktig at alle deler av verdikjeden har fokus på måloppnåelse.

Grønne lån til de som er i forkant av krav eller strekker seg lenger

- Siden grønne lån har en rabattert rente, skal de søke å gå til de prosjektene som er i forkant av lovpålagte krav. De skal premiere de som strekker seg lenger. Dette kan også bidra til å unngå feilinvesteringer – det finnes et behov for store investeringer innenfor avfall og sirkulærøkonomi fremover, som har en økonomisk levetid som tilsier at de på et minimum ta innover seg nye lovkrav for å henge med på det grønne skiftet. Vi ønsker med dette å tilby en gulrot til de som er tidlig ute og bidrar med mer enn det som er forventet av myndighetene.

Dette er også på linje med utviklingen innenfor andre prosjektkategorier, som for eksempel transport. Innkjøp av lette nullutslippskjøretøy (personbiler og varebiler) kvalifiserer ikke lenger til grønt lån, da det fra 1.1.2023 ble i forskrift om energi og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy satt krav om nullutslipp til veitransport.

Hensynet til natur integreres i kriteriene

Et område som kommer til å få mer oppmerksomhet fra KBN fremover er naturrisiko. I oppdatert kriteriesett for grønne lån ble det gjort noen grep, som krav om miljøsertifisert trevirke ved bruk av trevirke i bygg (som for eksempel massivtre), og et økt fokus rettet mot restaurering av naturområder i kategorien for Arealbruk og områdeprosjekter.

- Oppmerksomhet rundt hvordan vi bygger ned natur og hvor vi bygger blir viktige spørsmål for oss fremover. Dette er temaer som både eier og investorer er opptatte av, og et helt naturlig fokus for grønne lån fremover, som tross alt skal gå til klima- og miljøvennlige prosjekter. Også EU-taksonomien legger vekt på å ikke gjøre skade på andre miljømål på veien mot å oppfylle et annet. Å bygge opp kunnskap om beste praksis og hvordan vi bør stille krav rundt dette vil vi søke i dialog med kunder, bransjeeksperter og andre banker som vi har godt samarbeid med.

Ønsker du en gjennomgang av ditt investeringsbudsjett?

Ta kontakt, så hjelper vi gjerne med å identifisere investeringer i budsjettet som kan kvalifisere til grønt lån. Vi ser også gjerne på hvilke grep dere kan gjøre med fremtidige invester slik at de også kan kvalifisere til grønt lån.

Les mer om grønne lån

 

Kontakt oss