Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Makro- og rentekommentar

Hamas' angrep på Israel har skapt ny usikkerhet i markedene, men det har til nå ikke fått umiddelbare følger.

25.10.2023 / Nyheter

Kommentar av Tom Pehrsen, senior porteføljeforvalter, 24. oktober 2023

Etter Hamas’ angrep på Israel har det kommet en ny usikkerhet inn markedene. Det har til nå ikke fått umiddelbare følger, utenom indekser som måler frykt og usikkerhet. Aksjemarkedene er sidelengs til opp og rentemarkedene fortsetter veien mot toppen. En topp de fleste aktørene som uttaler seg mener snart vil komme.

Inflasjonen viser fallende trend

Inflasjonen viser klar fallende trend hos våre viktigste handelspartnere, men den er fortsatt klart over målet på to prosent. Det betyr at sentralbankene ikke er ferdig med jobben å bringe inflasjonen tilbake til to prosent. Norges Bank signaliserte tydelig i etterkant av rentemøtet i september at det er en stor sannsynlighet for en ny økning på 0,25 prosentpoeng i desember, men at en styringsrente på 4,5 prosent vil være toppen av renteøkningene. De tar allikevel forbehold både opp og ned.

Rentemarkedet har, etter det litt overraskende klare fallet i inflasjonen ned til 3,5 prosent for september, priset inn at det ikke kommer flere renteøkninger og at toppen er nådd når det gjelder styringsrenter.

Styringsrenten

Den videre utfordringen er når og i hvilket tempo Norges Bank kommer til å senke styringsrenten. Ser en på renteforventningen fra Norges Bank de neste fem årene, så ligger det maks ett prosentpoeng rentenedgang. Det samme har rentemarkedet priset inn. Markedet forventer klart fall i styringsrentene frem til januar 2025 for så å ligge flatt de neste tre årene. Norges Banks forventning er først at rentefallet starter mot slutten av 2024 og stopper mot slutten av 2026 på samme nivå som rentemarkedet forventer, rundt 3,25-3,5 prosent.

3 mnd Nibor

Se figur under som viser Norges Banks forventning om 3 mnd Nibor fra septembermøtet, og hva markedet forventer for samme løpetid, men oppdatert 23. oktober.

Klikk på bildet for større versjon

Som det fremgår av grafen er det nå veldig stor forskjell på hva markedet forventer at 3 mnd Nibor skal ligge på fremover mot hva Norges Bank forventet for en måned siden. Fremover vil økonomiske nøkkeltall bli veldig viktig for å vise om markedet har rett eller om Norges Banks rentekurve for en måned siden blir korrekt.

10-årig amerikansk statsrente

Av utenlandske forhold er det viktig å nevne at 10-årig amerikansk statsrente fortsatt stiger og setter rekorder vi ikke har sett på mange år. Det er da verdt å nevne at Norge og norsk rentesetting er sterkt korrelert med særlig amerikanske renter. Fra USA kommer det signaler om at rentene kan bli holdt høyere og lenger oppe enn det historien for hvordan sentralbanken har møtt økonomiske utfordringer med siden finanskrisen i 2008. Mantra har da vært, senk rentene om økonomien skulle vise svakhetstegn. Det kan diskuteres om dette har vært bærekraftig over tid når vi nå ser den kraftige økningen vi har hatt i inflasjonen.

Fremtidsrente 3 mnd Nibor og budsjettrenter

Figuren under viser fremtidsrenten for 3 mnd Nibor i grønt, mens de blå er budsjettrentene (budsjettrentene er snitt 3 mnd Nibor for det enkelte år tillagt KBNs kredittpåslag til kommuner på 0,6 prosentpoeng).

Klikk på bildet for større versjon

Nytt rentemøte i Norges bank 2. november

Norges Bank har nytt rentemøte torsdag 2. november. Det er ingen som forventer noen endring i styringsrenten på dette møte. Det kan imidlertid komme signaler om hvordan sentralbanken vurderer inflasjonsforventninger og utviklingen i norsk økonomi som en løypemelding inn mot rentemøtet 14. desember, hvor Norges Bank også legger fram ny pengepolitisk rapport.