Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Norges Bank økte som ventet styringsrenten fra 3,75 til 4 prosent

Norges Bank økte torsdag 17. august styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, og varslet at det sannsynligvis blir nok en økning på et kvart prosentpoeng på neste rentemøte, 21. september.

17.08.2023 / Nyheter

Siden Pengepolitisk rapport 2/23, som ble publisert 22. juni, har den økonomiske utviklingen samlet sett vært omtrent som ventet. Konsumprisveksten har avtatt noe, men den er fortsatt høy og klart over målet. Den underliggende prisveksten har holdt seg oppe. Komiteens vurdering er at det er behov for en noe høyere rente for å bringe inflasjonen tilbake til målet.

Tre måneders Nibor har siden årsskiftet steget fra 3,26 til 4,69 prosent. Rentebeslutningen førte ikke til noen endring i tre måneders renten. Den forble uendret på nevnte nivå. Det var relativt små utslag i kronekursen mot både euro og dollar også. Utover torsdagen styrket den norske kronen seg med cirka fem øre mot begge valutaer.

Da Norges Bank la frem sine siste prognoser i juni, anslo de at styringsrenten skulle nå en topp på 4,25 prosent mot slutten av året. Dette stemmer godt med forventningen om nok en økning i september. Pengemarkedet (Nibor) priser imidlertid inn en «kvarting» til gjennom første halvår av 2024. Deretter forventes to rentekutt gjennom andre halvår. Videre utover i 2025 ser markedet ut til å være enig med Norges Bank.

Rentetoppen forventes i begynnelsen av 2024

Klikk på bildet for større versjon

Kilde: Norges Bank og Bloomberg

Inflasjonen har passert toppen, men er fortsatt altfor høy de fleste steder

Klikk på bildet for større versjon

Kilde: Bloomberg