Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Norges Bank økte styringsrenten fra 2,75 prosent til 3 prosent

Norges Bank økte torsdag 23. mars styringsrenten med 0,25 prosent, og varslet at neste endring mest sannsynlig er videre opp på møte i mai.

23.03.2023 / Nyheter

Sentralbanken poengterte at de ser rentetoppen rundt 3,5 prosent, som betyr ytterligere renteøkning på 0,5 prosentpoeng.

Det er helt klart at sentralbanken vektlegger sitt mandat om at inflasjonen skal bekjempes og at de vil levere på dette mandatet. De trakk også frem at de følger med på kronekursen slik at en ytterligere svekkelse vil kunne medføre en økning utover det vi forventer nå. Markedet reagerte først med økning av rentene for løpetider over 2, men utover dagen returnerte rentene ned til nivå før Norges Bank la frem rapporten.

Det er verdt å merke seg at det nå er stor forskjell mellom hva Norges Bank forventer at 3 mnd Nibor vil ligge frem i tid og hva rentemarkedet forventer. Størst forskjell finner vi i perioden mid 2024 til mid 2025, der markedet forventer 3 mnd Nibor til 2,70, mens Norges Bank forventer 3,60.

Klikk på bildet for større versjon.

Ikke lett å vite helt hvorfor markedet forventer så mye lavere 3 mnd rente, men kan virke som markedet legger mer vekt på at det vil komme resesjon/bankkrise og at sentralbankene må kutte rentene som svar på dette. Fra sentralbankenes side virker det som de holder på mandatet med å bekjempe inflasjon og at det vil ta lenger tid enn markedet tror og at rentenivået vil være høyere enn markedsforventningene.

Grafen over er markedets forventning om 3 mnd Nibor. Klikk på bildet for større versjon.

Uansett blir nå de videre inflasjonstallene ekstremt viktig å følge. Videre vil kronekursen kunne gi sentralbanken mer problemer for renteavgjørelsene enn vi trodde for bare kort tid siden. I tillegg vil alle hendelser rundt finanssektoren/ økt arbeidsledighet og eller konkurser trekke mot lavere renteforventninger.