Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Økt rentenivå påvirker kjerneresultatet positivt

Kjerneresultatet i første kvartal 2023 utgjorde 280 millioner kroner, mot 248 millioner kroner i første kvartal 2022.

27.04.2023 / Nyheter

KBN oppnådde netto renteinntekter på 508 millioner kroner i første kvartal 2023, mot 436 millioner kroner i samme periode i 2022. Hovedårsaken til bedringen i netto renteinntekter er stigende rentenivå. Resultat etter skatt for første kvartal 2023 endte på 389 millioner kroner. I første kvartal 2023 er det bokført urealiserte gevinster på finansielle instrumenter på 114 millioner kroner.

Bedre markedsbetingelser

KBNs utlånsportefølje utgjorde 330 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal 2023. Bankens utlånsportefølje er økt med 1,6 milliarder kroner i kvartalet, hovedsakelig grunnet god vekst i utlån med fastrente.

Vedvarende høye kredittspreader for bankens kunder i kapitalmarkedet har gitt bedre markedsbetingelser for bankens lange lån med avdrag. Gunstige markedsforhold for fastrentelån, hvor lån med lengre løpetid har lavere rente enn lån med kortere løpetid, har medført at mange kunder har valgt å endre fra flytende til fast rente.

– Det forventes økende etterspørsel etter nye låneopptak utover året. Et vedvarende lite attraktivt kapitalmarked gjør at det fortsatt forventes god etterspørsel etter refinansieringer over i lange lån med avdrag, sier administrerende direktør i KBN, Jannicke Trumpy Granquist.

Uroligheter i bankmarkedet

Siste del av kvartalet har vært preget av stor usikkerhet i bankmarkedet, utløst av at to amerikanske banker ble satt under administrasjon og senere et tvunget oppkjøp av en sveitsisk bank. KBN har ingen eksponering mot disse bankene, og har dermed ikke blitt direkte påvirket av bankkonkursene.

1,3 milliarder kroner i grønne lån

Veksten i grønne lån er fortsatt god og var på 1,3 milliarder kroner i første kvartal 2023, mot 1,6 milliarder kroner i tilsvarende periode i 2022. KBN har i kvartalet blant annet gitt grønt lån til nye skolebygg i Trondheim kommune, Klepp kommune og Narvik kommune. Ved utgangen av kvartalet er 13 prosent av bankens utlånsportefølje bestående av grønne lån. Målet ved utgangen av 2023 er 15 prosent.

15 låneopptak i fem valutaer

Svekkelsen av den norske kronen mot amerikanske dollar medførte økt likviditet gjennom mars måned, og dermed noe lavere innlånsaktivitet. Samlet ble det i første kvartal 2023 utstedt obligasjoner for om lag 24,5 milliarder norske kroner fordelt på 15 låneopptak i fem valutaer, mot 35,6 milliarder norske kroner i samme periode 2022.

Kontakt oss

  • Tor Ole Steinsland

    Direktør forretningsstøtte
    +47 98 24 70 16

    Ansatt siden 2012. Steinsland kom til KBN fra stillingen som partner og rådgiver i PR-byrået Kreab Gavin Anderson. Har tidligere arbeidet som finansjournalist i ulike print- og etermedier. Steinsland har høyere avdelingsstudium i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH). Gikk fra kommunikasjonsjef i KBN til direktør for forretningsstøtte 15.nov 2021.