Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Økte renteinntekter

KBN hadde solid etterspørsel etter nye utlån i tredje kvartal 2023, og en økning i netto renteinntekter.

26.10.2023 / Nyheter

Kjerneresultatet(1) i tredje kvartal 2023 utgjorde 298 millioner kroner, mot 249 millioner kroner i tredje kvartal 2022. KBN oppnådde netto renteinntekter på 556 millioner kroner i tredje kvartal 2023, mot 473 millioner kroner i samme periode i 2022. God utlånsvekst hittil i år bidrar sammen med renteøkning til inntektsutviklingen.

I tredje kvartal 2023 er det regnskapsført netto urealiserte tap på finansielle instrumenter på 187 millioner kroner, mot netto urealisert tap på 163 millioner kroner i tredje kvartal 2022. Urealiserte tap og gevinster forventes å reverseres, enten i takt med at markedsforholdene normaliseres, eller i takt med at instrumentenes løpetid nærmer seg forfall.

Stigende rentenivå

Hovedårsaken til bedringen i netto renteinntekter er stigende rentenivå. Pengemarkedsrenten har økt videre gjennom kvartalet som følge av at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i rentemøtet 16. august og med ytterligere 0,25 prosentpoeng i rentemøtet den 20. september.

KBN økte PT-renten med 0,4 prosentpoeng med effekt fra 5. september og videre med 0,1 prosentpoeng med effekt fra 23. oktober.

2,4 milliarder kroner i grønne lån

Veksten i grønne lån er fortsatt god og var på 2,4 milliarder kroner i tredje kvartal 2023. KBN har i kvartalet blant annet gitt et større grønt lån til Oslo kommune.

– Ved utgangen av kvartalet er 14,2 prosent av bankens utlånsportefølje bestående av grønne lån. Målet ved utgangen av 2023 er 15 prosent. Vi jobber tett med kundene for å kvalifisere flere grønne prosjekter og nærmer oss målet, sier administrerende direktør i KBN, Jannicke Trumpy Granquist.

Innlånstransaksjoner i henhold til plan

Innlånsaktiviteten i tredje kvartal 2023 har vært på relativt normale nivåer. Markedsusikkerhet i perioden har ikke påvirket KBNs adgang til internasjonale kapitalmarkeder i betydelig grad og banken har gjennomført sine innlånstransaksjoner i henhold til plan.

1: Resultat for regnskapsperioden justert for Netto urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter etter påregnet skatt ved 25 prosent skattesats, og fratrukket Andel tilordnet fondsobligasjonseiere. Resultatmålet inkluderes for å gi relevant informasjon om selskapets underliggende drift.

Kontakt oss