Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Selvkostrenten har økt

De siste fire månedene har 5-års swaprenten økt med over 1 prosentpoeng. Det kan gi konsekvenser for selvkostregnskapene og fremtidige gebyrer.

21.08.2023 / Nyheter

Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid.

Prognosen både fra starten av 2023 og fra april 2023 gav oss et anslag på en kalkylerente på om lag 3,7 prosent. Etter både oppgang og nedgang i renten i første kvartal har sommeren gitt en jevn oppgang i 5-års renten. Markedets prognose i dag tyder på at kalkylerenten for hele 2023 kan ende på 4,46 prosent. Høyere inflasjon enn forventet og stigende renter i utlandet påvirker kalkylerenten.

Les mer om renter i våre rentekommentarer eller følg med på våre webinarer.

Klikk på bildet for større versjon

Anslag på kalkylerente

Markedets forventninger til 5-års renten på lengre sikt er nå betydelig høyere enn de var i starten av året. Dette vil kunne påvirke fastsettelsen av gebyrene i forbindelse med budsjettarbeidet i høst.

  Prognose Prognose Prognose
År 02.01.2023 30.03.2023 17.08.2023
2023 3,68 3,64 4,46
2024 3,62 3,51 4,69
2025 3,64 3,52 4,50
2026 3,69 3,56 4,42
2027 3,74 3,57 4,39

 

Klikk på bildet for større versjon

Forskrift om selvkost

Forskrift om selvkost trådte i kraft 1. januar 2020. Forskriftens § 5 fastsetter hvordan rentekostnaden og kalkylerenten skal beregnes: «Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten er lik årets gjennomsnittlige 5-årige swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng.».