Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Små bevegelser i selvkostrenten

Siden vår siste oppdatering i august har det vært en sideveis bevegelse i 5-års swaprenten og kun mindre utslag i forwardrenten.

25.09.2023 / Nyheter

Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid.

Prognosen både fra starten av 2023 og fra april 2023 gav oss et anslag på en kalkylerente på om lag 3,7 prosent. Etter både oppgang og nedgang i renten i første kvartal gav sommeren en jevn oppgang i 5-års renten. Videre flat utvikling har gitt en prognose for hele 2023 på 4,46 prosent. Dette er et høyere nivå enn forventet i starten av året, men identisk med anslaget for en måned siden.

Forventningene for 2024 og årene gir nå et anslag omtrent på dagens nivå, men en noe fallende trend i slutten av økonomiplanperioden.

Klikk på bildet for større versjon

Anslag på kalkylerente

Markedets forventinger til 5-års renten på lengre sikt er nå betydelig høyere enn de var i starten av året. Dette vil kunne påvirke fastsettelsen av gebyrene i forbindelse med budsjettarbeidet i høst.

  Prognose Prognose Prognose Prognose
År 02.01.2023 03.03.2023 17.08.2023 25.09.2023
2023 3,68 3,64 4,46 4,46
2024 3,62 3,51 4,69 4,77
2025 3,64 3,52 4,50 4,56
2026 3,69 3,56 4,42 4,45
2027 3,74 3,57 4,39 4,42
 

Klikk på bildet for større versjon

Forskrift om selvkost

Forskrift om selvkost trådte i kraft 1. januar 2020. Forskriftens § 5 fastsetter hvordan rentekostnaden og kalkylerenten skal beregnes: «Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten er lik årets gjennomsnittlige 5-årige swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng.».