Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Stor spenning rundt rentemøte og ny pengepolitisk rapport 14. desember

Norges Bank legger frem årets siste pengepolitiske rapport og styringsrentebeslutning 14. desember.

08.12.2023 / Nyheter

Det er nå knyttet stor spenning til rapporten og selvfølgelig rentebeslutningen. Vi har i dag en historisk stor forskjell mellom rentemarkedets oppfattelse av når og hvor kraftig rentenedgangen kommer til å bli og det Norges Bank mente i sin pengepolitiske rapport fra september.

Utfordringen for Norges Bank i det kommende møte er at norsk økonomi og inflasjon er tilnærmet slik sentralbanken forventet den skulle være og som gjorde at de konkluderte med stor sannsynlighet for renteøkning på møte i desember. Senest på rentemøtet i november uttalte sentralbanken at styringsrenten trolig settes opp i desember og at det trolig vil være behov for å holde renten oppe en god stund fremover.

Rentemarkedet derimot har fokus på utenlandske forhold som viser klart fall i inflasjonen og svakere vekst, med økning i arbeidsledigheten og svekkelse i konsum. I tillegg kommer det tydelig frem at rentemarkedet mener dagens styringsrente eller høyere vil få klare negative følger for norsk økonomi i 2024, med resultat at Norges Bank må kutte rentene opptil 8 ganger de neste 2 årene.

Rentemarkedets forventninger til videre utvikling har falt gjennom høsten og et snitt på forventet NIBOR for hele 2024 ligger nå rundt 0,7 prosentpoeng lavere enn tidlig i høst. Forskjellen på Norges Banks forventning til utvikling i 3 mnd Nibor framover, riktignok fra september, og rentemarkedets egen prognose utgjør nå 1 prosentpoeng ved utgangen av 2025.

Hva vil Norges Bank konkludere med og hvorfor? Svaret vil dere få i webinaret 15. desember.