Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider
Bilde av Calgary

Vellykket 3-årig grønn benchmarkutstedelse

Onsdag 27. september utstedte KBN en vellykket 3-årig grønn benchmarkutstedelse på 500 millioner kanadiske dollar (CAD).

29.09.2023 / Nyheter

Markedstonen var positiv, og investorene viste solid interesse for nye papirer. I tillegg fikk transaksjonen eksepsjonell støtte fra ESG-investorer på KBNs grønne obligasjonsrammeverk.

Transaksjonen tiltrakk seg sterk etterspørsel med endelige bøker på over 790 millioner kanadiske dollar (CAD), fra mange ulike investorer.

Dette var første gang KBN gjennomførte to utstedelser i CAD-markedet i løpet av et år. KBN gikk inn i det kanadiske markedet første gang i 2021, og har møtt sterk støtte hos investorer og KBN fortsetter å være engasjert i dette markedet.

Om KBNs grønne obligasjoner

KBNs grønne obligasjoner finansierer lavutslippsløsninger og klimatilpasningstiltak i norsk kommunesektor. KBN utstedte sitt første bærekraftsrelaterte innlån i 2010 og har siden 2013 utstedt ordinære grønne obligasjoner. Denne transaksjonen markerer den tredje grønne obligasjonen i CAD.

Midlene fra de grønne obligasjonene utstedt av KBN vil bli brukt til å finansiere eller refinansiere kvalifiserte prosjekter som har blitt evaluert og valgt av KBN i samsvar med det grønne obligasjonsrammeverket.