Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Årets lokale klimatiltak 2024

Velkommen til å delta i Årets lokale klimatiltak – en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO.

01.07.2024 / Nyheter

Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om smarte klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene. Vi vil vise fram ambisiøse prosjekter for å begeistre og inspirere!

De tre beste prosjektene blir premiert og vinnerne blir hedret på Zerokonferansen 24. oktober 2024.

Påmelding

Frist for å melde seg på konkurransen er 18. september. Juryen består blant annet av KS, Kommunalbanken og ZERO.

Vil du vite mer? Kontakt: cesilie.silvien@zero.no

Konkurransekriterier

 • Midler må være bevilget og tiltaket må være igangsatt, men det trenger likevel ikke å være ferdigstilt
 • Tiltaket bør inngå som et ledd i en langsiktig plan
 • Tiltaket må bidra til effektive utslippskutt nå, bidra til et teknologisk skifte fra fossil til fornybar energi eller bidra til langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn
 • Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi
 • Kommuner som har søkt tidligere kan søke igjen, gitt at prosjektet har kommet litt lenger. Hver kommune kan også søke med flere prosjekter.

Juryen vil også legge vekt på disse momentene

 • Samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser og vilje til å dele kunnskap og erfaringer
 • Om tiltaket er sektoroverskridende eller fører til ringvirkninger på andre tiltaksområder
 • Gode planløsninger
 • Bruk av utslippsfri teknologi

Eksempler på tiltak

 • Gode areal- og transporttiltak som bidrar til mindre bilbruk
 • Bruk av fornybar energi i offentlig bilflåte og kollektivtransport
 • Tilrettelegging av infrastruktur for tyngre kjøretøy med fornybart drivstoff
 • Samarbeid med lokalt næringsliv om effektive utslippskutt
 • Produksjon og bruk av fornybar energi
 • Nye strategiske grep for klimaledelse
 • Forbildeprosjekter for energibruk i bygg, både for nybygg og rehabilitering
 • Helhetlig og konsekvent bruk av miljø- og klimakrav i kommunens anskaffelser