Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Foreløpige budsjettrenter 2025 – 2028

Mens NIBOR 3 mnd har ligget på et svært stabilt nivå helt siden august 2023, har de lange rentene hatt store bevegelser.

21.05.2024 / Nyheter

Siden årsskiftet 2023/2024 har nivået på lange fastrenter steget med rundt 0,5 prosentpoeng.

Norges Bank har vært tydelig på at de fortsatt er bekymret for at inflasjonen skal holde seg på et for høyt nivå. Det betyr at så lenge inflasjonen holder seg høy og kronekursen ikke kommer ned, vil dagens rentenivå med en styringsrente på 4,5 prosent bli værende en god stund fremover. Rentemarkedet forventer nå at Norges Bank vil kutte renten først sent på høsten 2024. Dette kan endres om kronekursen styrkes eller om det skulle oppstå rask svekkelse i økonomi gjennom særlig økning i arbeidsledigheten.

Det er ikke noe i nøkkeltallene vi ser nå som antyder at dette vil skje.

En annen stor og viktig driver for rentemarkedet i Norge er amerikanske renter. Den amerikanske sentralbanken (FED) har gitt litt forskjellige signaler hittil i 2024. De startet med at det kunne komme rentekutt før sommeren, men på de siste møtene har de endret ordlyden til at det tidligst kan skje i løpet av høsten 2024.

En grunn til at kronekursen har svekket seg er at rentene i USA og Storbritannia har ligget over Norge. Norges Bank pekte selv på dette i sentralbankens tale til CME i november i fjor, og var en viktig grunn til at de hevet renten i desember. Norges Bank vil derfor trolig være avventende med å kutte renten inntil andre sentralbanker, og da i særdeleshet USA, har begynt å kutte. Sveriges Riksbank kuttet renten nå i mai, men svensk økonomi er betydelig svakere enn den norske og inflasjonen i Sverige har kommet raskere ned enn den norske.

Med utgangspunkt i kurven for forventet utvikling i NIBOR 3 mnd i KBN Finans kan vi skissere hva som per midten av mai 2024 er beste estimat på flytende rente fram til og med 2028:

  Forventet nivå 3 mnd NIBOR i snitt Nivå med tillegg på 0,60 prosentpoeng
2025 4,10% 4,70%
2026 3,60% 4,20%
2027 3,45% 4,05%
2028 3,35% 3,95%


Som det fremgår av tabellen tror rentemarkedet nå at rentene de neste to årene vil senkes med ett prosentpoeng og ytterligere 0,5 prosentpoeng i løpet av de neste to årene for så å stabilisere seg fra 2028 og framover. Dette betyr forventninger om en styringsrente på rundt 3 prosent som et mer langsiktig nivå på styringsrenten.