Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Kommunalbanken på Arendalsuka

Tradisjonen tro tar Kommunalbanken turen til Arendalsuka også i år for å løfte ulike tema som angår kommunesektoren.

28.06.2024 / Nyheter

På agendaen står naturrisiko, klimamål og utsikter for kommuneøkonomien fremover. I år gjør vi logistikken enkel og kjører alle tre arrangementene i tur og orden i samme lokale tirsdag 13. august fra kl. 9-12.

Program

- Det er vel nok natur?
Tid: Tirsdag 13.8, 09:00 - 09:50
Sted: Langbryggen 15

Norges 357 kommuner har ansvar for arealforvaltningen i Norge. Hvordan kan disse ta nødvendige nasjonale og internasjonale hensyn til klima og naturmangfold – samtidig som de ivaretar behovet for utvikling og næringsvirksomhet i eget lokalmiljø? Hvem har ansvaret for summen av alle naturinngrepene? Hva kjennetegner kommuner som klarer å kombinere behovet for utvikling med hensynet til natur og klima? Hvordan håndterer ansatte og folkevalgte krysspresset og behov for stadig mer kompetanse på dette feltet?

Medvirkende:

 • Vigdis Vandvik, Professor i samfunnsøkologi, Universitetet i Bergen
 • Jannicke Trumpy Granquist, Administrerende direktør, Kommunalbanken
 • Anne Jortveit, Nestleder, Norsk klimastiftelse
 • Knut K. Bjørgaas, Direktør landdivisjonen, Kartverket
 • Anders Lund, Rådgiver arealplan, Larvik kommune

Mer informasjon om arrangementet på Arendalsukas nettsider:
- Det er vel nok natur? - Arendalsuka

Hvordan skal kommunene nå sine klimamål?

Tid: Tirsdag 13.8, 10:00 - 10:50
Sted: Langbryggen 15

Kommunesektoren har et betydelig potensial i å kutte direkte utslipp og gjennom sin rolle som stor innkjøper stille krav til sine leverandører og deres utslipp. Myndighetene har vedtatt at klima- og miljøhensyn som hovedregel må vektes med minimum tretti prosent i offentlige anskaffelser. Men hva innebærer dette i praksis? Er kommunesektoren forberedt på å ta i bruk disse bestemmelsene? Hvilke krav bør sektoren sette til sine leverandører, hvordan kan dette måles og hvordan bør utviklingen følges opp i egen organisasjon?

Medvirkende:

 • Kjetil Bjørklund, Fagleder klima, KS
 • Ragnhild Hammer, Seniorrådgiver klima og miljø, Arendal kommune
 • Lise Urset, Fagleder miljø og klima, Hamar kommune
 • Inger Roll-Matthiesen, Partner, Advokatfirmaet Berngaard AS
 • Lars Strøm Prestvik, Utlånsdirektør, KBN
 • Halvor Walla, Daglig leder, Framsikt
 • Morten Thuve, Leder for Consulting og bærekraftstjenester, BDO
 • Catharina Bjerke, Bærekraftsdirektør, Veidekke

Mer informasjon om arrangementet på Arendalsukas nettsider: Hvordan skal kommunene nå sine klimamål? - Arendalsuka

Perspektivmeldingen 2024 – krevende tider for kommunene

Tid: Tirsdag 13.8, 11:00 - 11:50
Sted: Langbryggen 15

Mange kommuner står overfor krevende økonomiske tider. Hva skjer når valgløfter møter økonomiske realiteter? Hvordan går det med velferdstilbudet når verken økonomi eller tilgang på arbeidskraft gjør at kommunene kan levere lovpålagte tjenester?

Medvirkende:

 • Geir Axelsen, Administrerende direktør, Statistisk sentralbyrå
 • Beate Skretting, Ordfører, Grimstad kommune
 • Inger-Lene Håland, Ordfører, Froland kommune
 • Marianne Marthinsen, Direktør strategi, innsikt og analyse, Finans Norge
 • Bjørn Gudbjørgsrud, Kommunedirektør, Sandefjord kommune
 • Yngve Bergesen, Kommunedirektør, Vindafjord kommune

Mer informasjon om arrangementet på Arendalsukas nettsider: Perspektivmeldingen 2024 - Krevende tider for kommunene - Arendalsuka

 

Arrangementene er åpne for alle og krever ikke påmelding. For de som ikke kan delta fysisk i Arendal vil arrangementene bli streamet. Lenke til streaming blir publisert senere.