Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Rentekommentar

Denne uka er det rentemøte både i USA og Norge. Les KBNs rentekommentar for mars 2024.

18.03.2024 / Nyheter

Kommentar av Tom Pehrsen, senior porteføljeforvalter, 18. mars 2024

Nøkkeltall

Rentemarkedet har den siste tiden hatt fokus på nøkkeltall som arbeidsledighet, inflasjon og vekst. I Norge har fokuset vært spesielt rettet mot amerikanske og norske nøkkeltall. Rentemarkedet ser nå ut til å godta Norges Banks rentebane mer enn det vi så i januar. Markedet har cirka 25-45 bp lavere rentebane enn hva Norges Bank viste på rentemøtet i januar. Men siden januar har rentemarkedet trukket sin forventning om styringsrentene de neste to årene opp med 50-75 bp. Det er fordi 2025 rentemarkedet har kraftigere rentekutt enn det Norges Bank hadde i sin rapport fra januar. For 2024 venter mange aktører at vi vil få to rentekutt og at det første kuttet kommer etter sommeren og ett kutt til nærmere årsskifte.

Sentralbankene

Den amerikanske sentralbanken var veldig positiv til rentekutt i 2024 og var tydelige i det i sin kommunikasjon med markedet. Til nå i 2024 har de derimot vært veldig tydelige på at de må se inflasjonen fortsette ned og at den forblir ned mot to prosent over lengre tid. Så rentekuttoptimistene i USA har måttet revidere sine prognoser til at det første kuttet eventuelt ikke kommer før til sommeren.

Oppsummert kan en si at inflasjonen tar lengre tid for å komme ned mot to prosent og at dette gjør sentralbankene motvillige mot å kutte for tidlig. Sentralbankene i Norge og USA har også et delmål å se til at arbeidsledigheten ikke øker for mye, men det er ingen tegn til at vi ser økning her i dagens situasjon. Derfor har sentralbankene konkludert med at den underliggende veksten i økonomiene er bra, ikke sterk, men lav og stabil. De har derfor sagt at de ikke vil gjenta feilen fra 1970-tallet om å styre rentene for lavt for tidlig, slik at inflasjon skulle ta fart opp igjen.

Verden er fortsatt ustabil, både økonomisk og geopolitisk. Denne usikkerheten gjør nok at sentralbankene anser usikkerheten for stor til å gjøre endringer i rentene nå. Siden økonomien og arbeidsledigheten i særlig vestlige land, men også i andre deler av verden, fortsatt er lav, så er ikke økningen som har vært stor nok til at det vil trigge sentralbankene til å senke rentene før tidligst til sommeren.

Oppdaterte rentekurver i KBN finans

I KBN finans er det til enhver tid oppdaterte rentekurver der en kan se hva markedet forventer og også se hvordan disse renteendringene vil kunne påvirke din kommune/fylkeskommune.

Webinar fredag 22. mars klokken 10:00

Det er rentemøte i USA 20. mars og i Norge 21. mars. Resultatene fra disse rentemøtene og annet av makroøkonomisk interesse for kommunalsektor vil KBN som vanlig belyse i webinar som starter klokken 10:00, fredag 22. mars.