Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Rentekommentar

Det er stor enighet om at det ikke blir noen renteendring på torsdagens rentemøte, men det er stor spenning knyttet til pengepolitisk rapport.

17.06.2024 / Nyheter

Kommentar av Tom Pehrsen, senior porteføljeforvalter, 17. juni 2024

Torsdag 20. juni holder Norges Bank rentemøte med fremleggelse av ny pengepolitisk rapport. Det er stor enighet om at det ikke blir noen renteendring på dette møte. Det er imidlertid stor spenning til hva Norges Bank kommer til å legge frem av forventninger om når første kutt i rentene kan forventes og hvor mange kutt som vil komme i løpet av de neste to årene.

Forventningene i rentemarkedet frem til for en uke siden var at rentene ville ligge på dagens nivå lenge, men etter lavere enn forventet inflasjonstall fra USA og Norge har rentemarkedet falt med nesten 0,25 prosentpoeng. Dette viser at rentemarkedet kjapt tolker svake makroøkonomiske nøkkeltall og lavere enn forventet inflasjon med å sende lange renter ned.

USA avholdt rentemøte 12. juni og de endret synet på antall rentekutt i 2024 fra tre til kun ett, mens de økte antallet fra tre til fire i 2025. De var tydelige på to aspekter for fremtiden:

  1. FED forventer «higher for longer», altså at rentene vil ligge høyere og være på et høyere nivå lenger enn rentemarkedet forventet og da særlig mot slutten av 2023.
  2. Allikevel er de tydelige på at usikkerheten er enormt stor i forhold til realøkonomien, altså hva som vil skje med arbeidsledigheten, vekst og ikke minst videre forløpet rundt inflasjon.

Det betyr at makroøkonomiske nøkkeltall gjennom sommeren og inn mot høsten får en stor betydning siden vi ikke har klare nok indikasjoner frem til nå om når og hvor mye rentene kan senkes, siden inflasjonen har vært høyere enn forventet og realøkonomien ikke har vist tydelige tegn til å svekkes markant.

Webinar fredag 21. juni

På webinaret fredag 21. juni vil fokuset være rundt norske og amerikanske forhold. I tillegg vil vi belyse kronekursen og produktivitetsveksten i Norge med de implikasjonene dette kan få for den videre rentesettingen.

Vel møtt kl 10:00 fredag 21.juni