Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Solid resultat og god vekst i grønne lån

Bankens kjerneresultat økte fra 1 081 millioner kroner i 2022 til 1 211 millioner kroner i 2023.

14.03.2024 / Nyheter

Sterk utlånsvekst

Netto renteinntekter økte fra 1 866 millioner kroner i 2022 til 2 105 millioner kroner i 2023. Årsaken til økningen er hovedsakelig stigende pengemarkedsrenter, i takt med stigende styringsrenter fra Norges Bank.

– I andre halvår av 2023 var kapitalmarkedet en mindre attraktiv finansieringskilde for kommuner og fylkeskommuner. Mindre konkurranse bidrar til utlånsvekst for oss, samtidig som det viser viktigheten av KBN som finansinstitusjon. Uten tilstrekkelig kapasitet i KBN hadde lånekostnadene for nye lån vært vesentlig dyrere for mange kunder, sier administrerende direktør i KBN, Jannicke Trumpy Granquist.

Resultatet for regnskapsåret endte på et overskudd på 1 432 millioner kroner i 2023, mot et underskudd på 60 millioner kroner i 2022.

55 milliarder i grønne utlån

KBNs portefølje av grønne lån til klima- og miljøriktige investeringer økte med 25 prosent, tilsvarende 11 milliarder kroner i 2023 fordelt på 114 ulike prosjekter. Ved utgangen av 2023 hadde 141 kommuner, fem fylkeskommuner og totalt 72 andre kunder grønne lån i KBN, tilsvarende totalt 55 milliarder kroner.

– Å passere 50 milliarder kroner i grønne lån er en milepæl vi er stolte av. Vi jobber målrettet for at våre grønne lån skal være relevante også for små og mellomstore kommuner, og vi lykkes med det. To av fem kommuner har nå grønne lån hos KBN og vi opplever at stadig flere kommuner jobber med omstillingen til lav- og nullutslippssamfunnet, sier Trumpy Granquist.

Effektene av disse utlånene rapporteres årlig i KBNs miljøeffektrapport. Bankens kriteriesett for grønne utlån oppdateres årlig i tråd med utviklingen i miljøstandarder.

Svakere krone ga mindre finansieringsbehov

KBNs kredittrating AAA/Aaa sikrer stabil tilgang til innlån med gunstige betingelser som kommer kommunal sektor til gode.

Totale nye innlån i 2023 beløp seg til 78 milliarder kroner mot 87 milliarder kroner i 2022. Reduksjonen skyldes primært svekket krone i 2023, noe som medførte mindre finansieringsbehov. Banken har hatt god tilgang til finansiering i kapitalmarkedene gjennom 2023.

Europa, USA og Asia er de viktigste innlånsmarkedene for banken. Totalt ble det tatt opp innlån i 10 valutaer både i 2023 og 2022. KBN er blant de mest aktive norske utstederne av grønne obligasjoner og en av de ledende aktørene i utviklingen av grønn finans i Norden. Grønne obligasjoner finansierer utlån til grønne investeringer hos KBNs kunder.

700 millioner kroner i utbytte til eier

Styret i KBN foreslår følgende disponering av overskuddet for regnskapsåret 2023: 700 millioner kroner utbetales i utbytte til eier, 131 millioner kroner utbetales i rente til fondsobligasjonseiere og 601 millioner kroner overføres til annen egenkapital. Det er generalforsamlingen som beslutter utbytteutdelingen.

Kontakt oss