Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Eierskap og formål

KBNs formål, nedfelt i bankens vedtekter, er å yte lån til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre selskaper som utfører kommunale oppgaver. Vedtektene er vedtatt av Kongen og vesentlige endringer må legges frem for Stortinget.

Stortinget er ansvarlig for alle beslutninger vedrørende bankens kapitalstruktur og størrelse på utbytte og vedtar også bankens avkastningskrav. Regjeringens forslag til utbytte fastslås som eget punkt i statsbudsjettet.

I statens eierberetning for 2018 står det at «Målet med statens eierskap i Kommunalbanken AS er å legge til rette for finansiering for kommunesektoren samtidig som selskapet skal gi staten tilfredsstillende avkastning på innskutt kapital. Den høyeste oppnåelig kredittrating AAA/Aaa, gir Kommunalbanken god tilgang til innlån i kapitalmarkedet til attraktive betingelser. Det danner grunnlaget for at banken kan finansiere store velferdsinvesteringer uavhengig av økonomiske sykler. Selskapet drives på forretningsmessig grunnlag og med sikte på å levere tilfredsstillende avkastning."

Se også statens eiermelding