Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Miljøfyrtårn

KBN er en sertifisert miljøfyrtårnbedrift

Det vil si at vi har forpliktet oss til å jobbe systematisk for å ha en miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø med arbeidsglede, motivasjon og lavest mulig sykefravær.

KBN har vært miljøfyrtårnsertifisert siden 2009 og ble resertifisert etter bank- og finanskriteriene i mars 2021.

Vi jobber med å minimere miljøbelastningen fra bankens drift, blant annet gjennom å redusere avfallsmengden, matsvinn og energiforbruket, reise mer miljøvennlig, erstatte tjenestereiser med videokonferanser, gjøre grønne innkjøp og skape økt bevissthet om klima og miljø blant de ansatte.

Alle ansatte er involvert i arbeidet og det er innført retningslinjer som skal sikre at det velges miljøvennlige produkter, tjenester og metoder. 

Av trivselsfremmende tiltak gjennomføres månedlige sosiale aktiviteter, gruppetrening flere ganger i uken og de ansatte har et eget treningsrom fritt tilgjengelig. De ansatte spiser lunsj sammen i egen kantine av høy kvalitet.

Vi satser på kunnskapsheving om klima, miljø og forbruk og deler hyppig informasjon og tips til de ansatte om blant annet hvordan en kan redusere eget karbonfotavtrykk, på jobb og privat.

Les mer om sertifiseringen Miljøfyrtårn på deres hjemmesider.