Hopp til hovedinnhold

Vi reduserer vårt eget karbonfotavtrykk

KBN har et mål om minst 50 prosent kutt i våre klimagassutslipp innen 2030.

Så mye som to tredjedeler av vårt beregnede karbonfotavtrykk i 2019 stammer fra flyreiser. Med samtlige kommuner som kunder reiser vi over hele vårt langstrakte land på kundemøter. I tillegg møter vi investorer over store deler av verden for å sikre de beste lånebetingelsene for kommunesektoren. Behovet for å reise med fly vil være gjeldende også fremover. Men vi kan ta noen grep for å redusere dette. 

Utslipp i tonn CO2

Hvis alle bidrar litt kan vi få til store endringer. I 2020 satte vi et mål om å halvere utslippene våre i løpet av dette tiåret. Det innebærer at vi må gjøre ting på en annen måte enn tidligere. Noen reiser kan gjennomføres med tog i stedet for fly, vi kan gjennomføre flere kundemøter per reise og vi kan i større grad gjennomføre møter digitalt.  

Utslippsbane, mål

For å nå målsettingen vår om 50 prosent utslippskutt rapporter vi fra 2020 kvartalsvis på hvordan vi ligger an. Det gir oss muligheten til å justere kursen dersom vi ligger over vår beregnede utslippsbane. 

Vi gjennomfører en rekke tiltak for å kutte utslipp og endre atferd. Blant disse er:

* Klimabudsjett for flyreiser
* Erstatte fossilbiler med nulluslipp på tjenestereiser
* Redusere kjøttforbruket i kantina og på våre arrangementer
* Innføre grønnere innkjøpsretningslinjer og leverandørkrav

Vi er en miljøfyrtårnbedrift

Les mer om vår sertifisering