Hopp til hovedinnhold

Glommasvingen skole - en skole for fremtiden

Den stolte ordføreren, Knut Hvithammer, åpnet Glommasvingen skole i Sør-Odal med å overrekke en nydelig utskåret nøkkel i tre til elevrådslederen.

Det var tett åpningsprogram med taler, lokale musikalske innslag, og elever som sang og danset på skolens nye scene. Kunderådgiver i KBN Torger Jonasen holdt en liten tale og overrakte skolen en grønn diplom som bevis på deres grønne lån hos oss. KBN har innvilget 224,6 millioner kroner i grønt lån med fastrente til Glommasvingen skole, og det gir en estimert renterabatt på hele 3 345 916 millioner kroner. Ganske mye, med andre ord!


Kunderådgiver Torger Jonasen holdt tale og ga diplom til skolens rektor til å henge på veggen på sitt kontor. Foto: Sør-Odal kommune 

Hva gjorde at dere søkte om grønt lån hos KBN?

– Vi fikk informasjon om dette lånet fra tidligere kundekontakt i KBN, og så var det ikke så mange aktører som kunne tilby dette på det tidspunktet. Motivasjonen til å velge grønt kom av at vi bygde et miljøvennlig bygg i henhold til de kriterier som gjaldt. sier Sør-Odals økonomisjef, Kari Gunnarsrud.

Hva har betydningen av grønt lån vært for dere?

– I tillegg til at det er bedre betingelser, så er det også det at vi tenker i riktige baner når vi først bygger nytt, sier økonomisjefen.


Framsiden til Glommasvingen skole 

Fremtidens skole 

Prosjektet Glommasvingen skole blir kalt for Fremtidens skole. Det er et ambisiøst navn! Hva er en fremtidens skole? Hvordan ser en slik skole ut?   

– Den er bygget på en bærekraftig måte, med bruk av morgendagens teknologi. Den er utformet slik at den kan tilpasses endringer i lærerplaner og pedagogiske retninger som kan komme i årene framover, forteller rektor Linda Kristin Eek Stranden. Utlånsdirektøren Lars Prestevik og kunderådgiveren Torger Jonasen i KBN ble veldig imponert av skolebygget under omvisning, og sier seg enige i skolens kallenavn. 

Hva kan Fremtidens skole tilby alle de 900 elevene?

– Skolen kan tilby et bygg som favner alle, med utstyr og lokaler som innbyr til læring. Mange muligheter for variert og inspirerende undervisning. I tillegg til et flott uteområde med mulighet for mange ulike aktiviteter, sier hun.

Her referer rektoren til et uteanlegget på over 30 mål med massevis av grøntarealer, lekeapparater, basketbane, kunstgressbane, volleyballbane og flere bordtennisbord. Allerede ser de at elevene bruker uteområdet både i og utenfor skoletid. 

 

4000 m³ med norsk furu

Sør-Odal kommune vedtok i kommunestyret 12.04.2016 å bygge ny skole for 1.-10. trinn for alle  900 elever i kommunen i massivtre med stor grad av eksponerte massivtreoverflater innvendig.  Ordfører Knut Hvithammer kunne fortelle oss under åpningen at kledningen kommer av norsk furu og at kledningen rommet hele 4000 m³. Skogen er Norges grønne hjerte, og her om dagen sa en tredjeklassingen til rektoren at det luktet skog her!, sa ordføreren med et bredt smil om munnen. I tillegg til arealer for undervisning ble det bygd ny flerbrukshall. Alt dette er hva som gjør Glommasvingen skole så unik, forteller rektor Stranden.

– Det er ikke mange skoler av denne størrelsen som er bygget i massivtre som sikrer et lunt inneklima. Det er heller ikke mange skoler som kan skryte av å ha et eget klatretårn!


På innsiden av Hjorte-veggen skjuler det seg et stort klatretårn 

Med et godt inneklima, så får man vel positive ringvirkninger også?

– Vi opplever at elevene trives i det nye bygget, og at de gir uttrykk for at det er hyggelig å komme til en skole som er moderne og velutstyrt. Her mangler ingenting! Og mulighetene for variasjon og aktivitet gir mulighet for god læring, og godt sosialt samspill.

Se video fra den offisielle åpningen av Glommasvingen skole, og se flere bilder fra åpningen her.

 

Fakta om Fremtidens skole, Glommasvingen skole

- Bygget etter passivhusstandard (NS 3701)
- BREEAM-sertifisert i henhold til BREEAM-NOR 2016 Very Good
- For oppvarming benyttes det fjernvarme levert av ekstern leverandør
- Bygget er oppført med massivtre-elementer og ha en fasade med tre uttrykk
- Deler av energiforsyningen baserer seg på solceller på tak

Sør-Odal kommune har i sin kommunedelplan for energi og klima mål om å redusere energibruk og klimagassutslipp. I planen står det blant annet at kommunen skal øke sin bruk av fornybare ressurser/fjernvarme, ha fokus på klimatilpasning og øke bruken av tre som byggemateriale i nybyggprosjekter.

 

Elevene er svært fornøyde med den nye kantinen.

 

Rektor Linda Kristin Eek Stranden viser fram klasserommet til førsteklasse. 

 

En miljøvennlig skole er selvfølgelig egne miljøstasjoner rundt omkring. 

 

Stilige kunstverk i alle trappeoppganger.

 

Elever sang og danset under den offisielle åpningen av skolen. 

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Les om KBNs grønne lån