Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon: Kontur AS

Morgendagens energiløsninger i Gjøvik Rådhus

Da Gjøvik rådhus var modent for forbedring av blant annet inneklima og utforming, valgte de å renovere fremfor å bygge nytt. De har satt høye mål om kvalitet, energibruk og gjenbruk.

Gjøvik kommune tar klimautfordringene på alvor, og de har mål om å være ledende på områdene bærekraftig vekst og utvikling. Rådhuset er det første i Norge som oppnår BREEAM-sertifiseringen "very good". BREEAM er et ledende verktøy for miljøklassifisering av bygg. Oljebrennere og elektrodekjeler er byttet ut med fjernvarme, og sentral driftskontroll (SD-teknologi) bidrar til forbedret luftkvalitet, jevnere temperatur og redusert energibruk. Med disse grepene møter rådhuset morgendagens krav til funksjonalitet, effektivitet og tilrettelegging.

Rehabilitering gir ofte større klimagevinst enn å bygge nytt. Gjøvik rådhus er et godt eksempel på at oppgraderingstiltak kan gi stor reduksjon i klimagassutslipp fra energibruk med lave utslipp fra materialbruk.

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Les om KBNs grønne lån

Nøkkeltall grønt lån: Energieffektivisering

Utestående lån:

175 000 000 NOK*

Estimert renterabatt:

2 062 936 NOK

Estimert reduksjon i energibehov:

2 485 216 kWh/år*

Estimert reduksjon i klimagassutslipp:

944 tonn CO2/år*

*= per 01.04.2020

**= KBNs andel 

Beregningsgrunnlag for miljøeffekt