Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Flomsikring av Narud vannverk og Strandvegen

Elva Brumunda i Ringsaker kommune omtales som en av Norges beste ørretelver. Men elva kan også by på utfordringer for lokalsamfunnet.

Foto: Jan-Tore Egge, Creative Commons

Isgang og flomvann

Narud vannverk ligger rett ved siden av elva. Ved isgang og flomvann blir vannverket svært utsatt. Ringsaker kommune er i gang med å sikre vannverket mot potensielle skader.

Slik skal vannverket sikres:

  1. Etablere et tilrettelagt og forsterket lavpunkt i vegen ovenfor vannverket. Slik kan flomvann på avveie lengre opp i elva finne tilbake før det når vannverket.
  2. Oppdimensjonere stikkrenne gjennom veien og renske opp og erosjonssikre et lite bekkedrag. Slik vil is og flomvann ledes trygt tilbake til elva ovenfor vannverket.
  3. Etablere en tilbaketrukket flomvoll lokalt rundt vannverket. Flomvollen sikrer vannverket hvis de øvrige tiltakene ikke er tilstrekkelige.

Med disse tiltakene slipper kommunen å gjøre store og dyre inngrep i selve elva. Kantvegetasjonen langs elva får også stå urørt. Kantvegetasjon er viktig for fisken i elva, men også for vannverket; vegetasjonen kan holde igjen mye av isen som kommer nedover elva.

Flomsikring av Strandvegen

Ringsaker kommune skal flomsikre nedre og siste del av elva Brumunda, totalt cirka 450 meter. Elvesidene skal heves der de er for lave i forhold til dimensjonerende flom. Elvesidene skal og erosjonssikres og det skal bygges terskler og gjøres biotoptiltak i elva.

I tillegg skal det åpnes opp et sideløp inn til kroksjøen i munningsområdet, for å forbedre vannkvaliteten.

Sammenhengende nettverk av turstier

Kommunen skal også forlenge den eksisterende gang- og sykkelveien langs elvepromenaden. Veien forlenges fra sentrum ned på begge sider. Til slutt vil det bli et sammenhengende nettverk av turstier fra sentrum og ned til turstiene langs Mjøsa.

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Sjekk klimarisiko i din kommune