Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider
Foto: Hundven-Clements Photography

Norges mest miljøvennlige skole?

Høsten 2019 stod nye Horten videregående skole klart for 1200 elever. Dette er landets første skolebygg som har blitt bygget som plusshus!

Skolen er et nasjonalt pioner-prosjekt innen klima, energi og miljø. Det ble gjennomført en rekke tiltak for å redusere klimagassutslippene gjennom byggefasen og mens skolen er i drift.

Skolen er bygget med stor andel bærekraftige materialer som massivtre, lavkarbonbetong og resirkulert stål. Dette bidrar til at bygget oppnår en reduksjon med 40 prosent av CO2-utslipp sammenlignet med et referansebygg. I selve byggeprosessen har det vært en ambisjon om fossilfri byggeplass, og det har blitt lagt til rette for god gang-, sykkel- og kollektivdekning. 

På taket er det et solcelleanlegg med en årlig produksjon på 500 000 kWh og dette, sammen med en dyptborede brønnpark med termisk lagring, bidro til at elevene denne høsten kunne starte på Norges første plusshus-skole!

KBN ønsker å rose Vestfold fylkeskommune med byggingen av nye Horten videregående skole - et godt eksempel på innovasjon og høy miljøambisjon!

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Les om KBNs grønne lån

Grønt lån nøkkeltall: Bygg

Utestående lån:

555 000 000 NOK*

Estimert renterabatt:

6 711 583 NOK

Estimert energiproduksjon:

538 611 kWh/år**

Tilsvarer unngåtte klimagassutslipp:

433 tonn CO2e/år**

*= per 01.04.2020

**= KBNs andel 

Beregningsgrunnlag for miljøeffekt