Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider
Illustrasjon: Arkitektfirma Grønmo

Innovative energiløsninger i Bodøs nye svømmehall

Svømmehaller krever store mengder vann og energi, men ved å ta i bruk nye energiløsninger og rensesystemer for vann skal Bodø Spektrum oppnå store besparelser.

Illustrasjon: Arkitektfirma Grønmo

Bodø Spektrum bygger nytt konkurransebasseng og skal samtidig rehabilitere det eksisterende Nordlandsbadet. Som resultat forventes det samlede besøkstallet til svømmehallen å øke, men det skal likevel ikke brukes mer energi enn i dag. I samarbeid med forskningsmiljøer fra bl.a NTNU undersøker nemlig Bodø kommune løsninger som gjør at anlegget bruker elektrisitet og varme best mulig. De ser på hvordan fjernvarme og elektrisitet fra strømnettet kan kombineres, og nye modeller for å utnytte fleksibilitet i kraftforsyningen er under utredning.

Dette skal redusere belastningen på energinettet, og ny teknologi for smart styring av energiforbruket skal gjøre det mulig å koordinere driften i byggene. Bassengdriften skal i stor grad bli automatisert, slik at den gjennomføres når dette er mest økonomisk.

De nye løsningene for energigjenvinning og vannrensing vil føre til redusert energi- og vannforbruk per badegjest. Utover de positive effektene dette medfører på klima og miljø, skal bygningskroppen bygges etter passivhusstandarden. I den nye bygningsdelen vil tre bli brukt som gjennomgående materiale i både fasade og interiør.

Nøkkeltall

Utestående grønt lån:

100 000 000 NOK *

Estimert energibesparelse:

37 716 kWh/år **

Tilsvarer unngåtte klimagassutslipp:

12 tonn CO2e/år **

Kategori:

Bygg

* per 31.01.2022

** KBNs andel

Link til beregningsgrunnlag for miljøeffekt: https://www.kbn.com/kunde/gronne-lan/beregningsgrunnlag/