Hopp til hovedinnhold

Moderne teknologi gir enklere kildesortering og mer gjenvinning

IVARS toppmoderne ettersorteringsanlegg på Forus sorterer restavfallet for innbyggerne.

Ikke bare sorterer maskinene på anlegget ut plast og metallemballasje fra restavfallet. Anlegget videreforedler også avfallsplasten i samme slengen – som det første anlegget i verden. Råstoffene blir distribuert til plast- og metallindustrien hvor det det får nytt liv som nye produkter. Avfallet som ikke kan gjenvinnes blir brukt som brensel til produksjon av strøm og fjernvarme.

Anlegget er et ledd i en bærekraftig sirkel der avfallet blir til verdifull råvare igjen. Dette bidrar i sum til mer resirkulering, noe som sparer miljøet for 33 000 tonn klimaskadelige utslipp årlig. Det tilsvarer kjøring med 20 000 bensinbiler! Anlegget bidrar til et lavere klimagassutslipp, samtidig som at det skaper flere lokale arbeidsplasser.

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Les om KBNs grønne lån

Nøkkeltall grønt lån

Utestående lån:

72 048 417 kr*

Estimert renterabatt:

1 054 505 kr

Mengde anlegget forventes å håndtere årlig:

15 378 tonn

Kategori:

Avfall og sirkulærøkonomi

 

*= per 01.04.2020