Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Nye Bryne storhall: – Et fantastisk løft for skole, idrett og framtiden

– Det er blitt en flott aktivitetshall med en tydelig miljøprofil, som glir godt inn i terrenget, slår Sami Munawar og Vibeke Øyri fast, henholdsvis økonomisjef og regnskapssjef i Time kommune.

Grønn og sosial bærekraft

Det er nemlig ingen vanlig hall timebuen har fått. Ikke bare er den uvanlig stor, med sine mer enn 5000 m2 i bruksareal.

– Bryne storhall er realisert i henhold til Time kommunes ambisiøse Klima- og energiplan. En av hovedmålsettingene i planen er at alle kommunale anlegg alle skal være utslippsfrie innen 2035. Hallen oppfyller også flere andre delmål i planen, blant annet at alle nye bygg over 5000 m2 skal BREEAM NOR-sertifiseres med klassifiseringen Very Good eller bedre, forteller Sami.

En slik sertifisering betyr i korte trekk at alle de viktigste aspektene ved bærekraft er tatt hensyn til. Ni kategorier er dekket: Ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, forurensing, arealbruk og økologi.

– I praksis er Bryne storhall et eksempel på hvordan vi i Time kommune nå jobber for å møte fremtidens behov til både grønn og sosial bærekraft. Vi vokser i folketall og den utfordringen må løses gjennom å bygge gode, trygge møteplasser i tråd med klima- og miljøkrav, sier Vibeke.

– Denne hallen kan dere være stolte av!

Bryne storhall er utvilsomt en viktig investering for kommunen. Og en stor investering. Heldigvis er det å bygge grønt et valg som belønnes i Norge anno 2024.

Prosjektlederen bak Bryne storhall, Arvid Vistnes, var den i Time kommune som sammen med entreprenøren Skanska utformet de endelige byggeplanene – og den som satte sin signatur på søknaden til Kommunalbanken om et grønt lån. En søknad som innfridde Kommunalbankens krav til lavenergibygg som får grønt lån med god margin, forteller Anne Jenny Dvergsdal, senior kundeansvarlig i Kommunalbanken.

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Sjekk klimarisiko i din kommune

Nøkkeltall

Ferdigstilt

2024

Kostnad

185 000 000 kr

Energibehov

107,3 kWh/m2 mot forskriftskrav på 145 kWh/m2

Kvadratmeter

5481