Hopp til hovedinnhold
Biogassanlegget på Grødaland

Rogaland utnytter unike fordeler for produksjon av biogass

Ved IVAR Renseanlegg Grødaland produseres det omtrent 4 500 000 m3 biogass årlig. Det tilsvarer drivstoff-forbruket til 4000 privatbiler med årlig kjørelengde på 15 000 km.

Utslipp av metangass er et kjent klimaproblem. Metan er hele 25 ganger kraftigere drivhusgass enn CO2. I stedet for at biologisk avfall komposteres, spres eller råtner, kan det utnyttes som energi. Med ti prosent av landets befolkning, tjue prosent av landets husdyr og biologisk avfall fra fiskeri og industri har Rogaland et svært godt utgangspunkt for produksjon av bioenergi. Dette valgte lokalpolitikerne utnytte ved å etablere et produksjonsanlegg for biogass på Grødaland.

Anlegget tar imot ulike typer slam, matavfall og organisk avfall. Biogass dannes og blir oppgradert for salg til Lyse AS. CO2-en som tas ut av biogassen benyttes som mat til planter og biorestene blir brukt som gjødsel og jordforbedring. Dette er sirkulærøkonomi i praksis. Biogass handler mye mer om klima og miljø. Det handler også om å verdiskaping, nye arbeidsplasser og utnytting av ressurser!

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Les om KBNs grønne lån

 

Nøkkeltall grønt lån

Utestående lån:

365 074 393 kr*

Estimert renterabatt:

4 932 711 kr

Installert effekt:

744 kW**

Estimert energiproduksjon:

59 829 MWh/år**

*= per 01.04.2020

**= KBNs andel 

Beregningsgrunnlag for miljøeffekt