Hopp til hovedinnhold

Samarbeid gir klimagevinst

Klæbu og Trondheim slo seg sammen i januar 2020, men startet enda tidligere med samarbeidet om vann- og avløpshåndteringen. Dette har gitt klimagevinst!

Både Trondheim og Klæbu kommune hadde behov for økt kapasitet og rensegrad ved vann- og avløpsanleggene sine. Kommunene valgte å løse dette ved å etablere et felles renseanlegg i Trondheim. På denne måten oppnår de ikke bare økt kapasitet og bedre rensing, men også en rekke miljøfordeler. Ved å legge ned de mindre anleggene bidrar de blant annet til vesentlig redusert forurensning i Nidelva og tilknyttede bekker. Det legges til rette for fremtidig sanering av spredt avløp, som vil bidra til at bekkene igjen blir levelige for fisk. Investeringen bidrar også til tryggere vannforsyning i begge kommunene.  

Gjennom godt samarbeid har Trondheim og Klæbu redusert energibehovet, styrket klimatilpasningen og redusert klimagassutslippene. Et klima- og miljøpolitisk kinderegg!

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Les om KBNs grønne lån

Nøkkeltall grønt lån

Utestående grønt lån:

140 000 000 NOK*

Estimert renterabatt:

459 083 NOK

Totalkostnad:

274 000 000 NOK

Kategori:

Vann og avløp

*= per 01.04.2020